Gå til innhold
Annonse
C-Feed produserer levendefôr med Sintef-teknologi. Foto: C-Feed.
C-Feed produserer levendefôr med Sintef-teknologi. Foto: C-Feed.

Nye forsøk viser at det er nær 40 prosent mer lønnsomt å bruke hoppekreps som startfôr i rognkjeksproduksjon. 

Annonse

Marinbiolog Siri Myhren i Tjeldbergodden Rensefisk har det siste året hatt det overordnede ansvaret for å koordinere en studie som har sammenlignet to forskjellige dietter til rognkjeks. Den ene dietten har bestått av levende fôr og den andre av tørrfôr.  

Hun forteller til Kyst.no at det pågående prosjektet er et langtidsforsøk utført av Tjeldbergodden Rensefisk og C-feed. Hoppekrepsene, Acartia tonsa, som er blitt brukt i forbindelse med studiene sier hun er levert av både C-feed og Planktonic. 

- C-feed tilbyr copepoder som er oppdrettet, mens Planktonic tilbyr copepoder som er fisket, og cryopreservert.

Siri Myhren har det overordnede ansvaret for forsøket de har utført med rognkjeks og levendefôr. Foto: Lars Pihl.
Siri Myhren har det overordnede ansvaret for forsøket de har utført med rognkjeks og levendefôr. Foto: Lars Pihl.

Rognkjeksen sier hun ble klekt i midten av januar 2018, og ble deretter delt inn i to grupper. Hun forklarer at fisken ble fôret med levendefôr og med tørrfôr. 

Lavere dødelighet

Myhren påpeker at resultatene av forsøket viser at levende fôr gir rundt dobbelt så høy overlevelse, og betraktelig større vekst.

- Veksten var jevn de seks første ukene, og så vokste levendefôr-gruppen bedre. I tillegg er det stor forskjell i overlevelse etter vaksinering, opplyser hun.

Marinbiologen påpeker at kombinert vil dette gjøre at produksjonstiden vil gå ned. 

Veksten frem til 20 uker etter klekking viser bedre vekst for rensefisk fôret med hoppekreps. Klikk for større bilde. Kilde: Tjeldbergodden Rensefisk.
Veksten frem til 20 uker etter klekking viser bedre vekst for rensefisk fôret med hoppekreps. Klikk for større bilde. Kilde: Tjeldbergodden Rensefisk.

Når det gjelder dødelighet sier hun at 31 uker etter klekking er forskjellen på den akkumulerte dødeligheten i gruppene 35,77 %.

Gruppen med fisk som ble fôret med levendefôr hadde også en stor fordel i forbindelse med vaksinering.

- Etter 13 uker var det stor forskjell på den akkumulerte dødeligheten.

Den akkumulerte dødeligheten frem til 31 uker etter klekking viser at levende fôr gir lavere dødelighet. Kilde: C-feed/Tjeldbergodden Rensefisk.
Den akkumulerte dødeligheten frem til 31 uker etter klekking viser at levende fôr gir lavere dødelighet. Kilde: C-feed/Tjeldbergodden Rensefisk.

Fordel ved vaksinering

Den akkumulerte dødeligheten etter vaksinering påpeker hun nå er på 7 % hos levendefôr-gruppen, mens den er på 13,39 % for gruppen med tørrfôr.

- Dette gir en forskjell på 47,4 %, understreker Myhren.

En av fordelene med levendefôr mener hun er at de ikke trenger å rense karene så ofte, noe som sparer fisken for stress grunnet behandling. 

- De dedikerte driftsteknikerne på anlegget har også gjort sitt for at forsøket har gått så bra som det har gått, sier hun avslutningsvis. 

Rognkjeks fôret med hoppekreps (LF) hadde lavere akkumulert dødelighet etter vaksinering sammenlignet med rognkjeks fôret med tørrfôr (TF).
Rognkjeks fôret med hoppekreps (LF) hadde lavere akkumulert dødelighet etter vaksinering sammenlignet med rognkjeks fôret med tørrfôr (TF).

Mer lønnsomt

Markedsdirektør Björn Ronge i C-feed forteller til Kyst.no at forsøket viser svært gode resultater. 

- Nye forsøk utført viser at det er nær 40 prosent mer lønnsomhet ved bruk av norsk-produsert hoppekreps i rognkjeksproduksjon. Tross en relativt kort startfôringsperiode viser gruppen fôret med hoppekreps dobbel så bra overlevelse, sier Ronge. 

Tjeldbergodden Rensefisk viser til at med deres produksjonstall utgjør dette en økt lønnsomhet på 39 %.

Sammendraget av tallene viser at levendefôr gir økonomisk gevinst for rensefiskprodusenten. Klikk for større bilde. Kilde: Cfeed/Tjeldbergodden Rensefisk.
Sammendraget av tallene viser at levendefôr gir økonomisk gevinst for rensefiskprodusenten. Klikk for større bilde. Kilde: Cfeed/Tjeldbergodden Rensefisk.

Han påpeker at resultatene viser helt klart og tydelig at levende fôr i starten påvirker fisken gjennom hele produksjonssyklusen.

- Stor forskjell

Forskjellen i dødelighet gjennom hele produksjonen mener han gjør at det er vaksinert mer fisk i levendefôr gruppen enn det er i tørrfôr-gruppen.

- Dette utgjør en stor forskjell i salgssum på fisken. Selv om utgiftene til levende fôr er større enn tørrfôr vil vi få det igjen på lang sikt, mener Ronge. 

Klikk her for å se tabellen bak figurene.

Utfôring av levende fôr. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.
Utfôring av levende fôr. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.
 Fôringssystemet for levende fôr. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.
Fôringssystemet for levende fôr. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse