Gå til innhold

Leverte brønnbåten «Namsos» til Norsk Fisketransport

Vinnerlaget: Byggeoppfølgingsteamet og mannskapet fra NFT har jobbet godt sammen med prosjektorganisasjonen ved Havyard Ship Technology i Leirvik. Fra venstre: Operasjonssjef Oddleif Wigdahl, teknisk medarbeider Stig Hjordahl, nybyggingssjef Børge Lorentzsen, matros Arve Moen, kokk /matros Ole Henrik Henriksen, produksjonsansvarlig Bjarte I Sørestrand (Havyard), prosjektleder Trygve Solaas (Havyard), matros / motormann Kurt Helge Grunnan, maskinsjef Rune Larsen, overstyrmann Rune Grøntveth og kaptein Erling Lorentzen. Foto: Havyard Group AS
Vinnerlaget: Byggeoppfølgingsteamet og mannskapet fra NFT har jobbet godt sammen med prosjektorganisasjonen ved Havyard Ship Technology i Leirvik. Fra venstre: Operasjonssjef Oddleif Wigdahl, teknisk medarbeider Stig Hjordahl, nybyggingssjef Børge Lorentzsen, matros Arve Moen, kokk /matros Ole Henrik Henriksen, produksjonsansvarlig Bjarte I Sørestrand (Havyard), prosjektleder Trygve Solaas (Havyard), matros / motormann Kurt Helge Grunnan, maskinsjef Rune Larsen, overstyrmann Rune Grøntveth og kaptein Erling Lorentzen. Foto: Havyard Group AS

Havyard group leverte brønnbåten «Namsos» til Norsk Fisketransport i går. Fartøyet har en lastekapasitet på 3.200 kubikkmeter, og har sylindriske tanker som innebærer mye teknologisk nyutvikling for selskapet.

Havyard Ship Technologys verft i Leirvik i Sogn leverte sitt nybygg nr. 124, brønnbåten «Namsos» til rederiet Norsk Fisketransport i går. Fartøyet er en av verdens største og mest avanserte brønnbåter, melder selskapet i en pressemelding.

Les også: Brønnbåt må bli billigere

- Vi fikk kontrakten i november 2013. Skroget ble bygget i Tyrkia og utrustningen ved vårt verft i Leirvik i Sogn tok cirka fire måneder. Det er meget kjapt for en slik avansert båt, sier Gunnar Larsen, Senior Vice President Market & Business Development i Havyard til kyst.no. 

Fartøyet skal i direkte i oppdrag i en langtidskontrakt med Oppdretternes Miljøservice (OMS).

Selskapet beskriver det nye fartøyet som - En flott og effektiv brønnbåt på Sognefjorden. Foto: Havyard Group AS
Selskapet beskriver det nye fartøyet som - En flott og effektiv brønnbåt på Sognefjorden. Foto: Havyard Group AS

- Testene av båten har gått meget bra. De har blitt utført ved verftet vårt i Leirvik i Sogn. I tillegg til «vanlige» skipstester ved kai og på prøvetur har det vært omfattende tester av det avanserte fiskehåndteringssystemet, opplyser Larsen.

Han legger til at det spesielle med brønnbåtdesignet deres er at de har sylindriske tanker.

Videreutvikling

«Namsos» og Havyard 587 designet er en videreutvikling av brønnbåten «FS Stormy», som Havyard leverte i 2014. Norsk Fisketransport (NFT) kjøpte senere rederiet som bestilte «FS Stormy» og operer båten, som nå heter «Havtrans». «Havtrans» var en prototype fra Havyard når den ble bygd, der spesielt systemet med sylindriske tanker innebar mye nyutvikling. Havyard og NFT har brukt erfaringene med driften av «Havtrans» til å videreutvikle og forbedre Havyard 587 designet som nå har blitt «Namsos».

Børge Lorentzsen, sjef for nybygg og viseadministrerende direktør i NFT sier det er brønnbåtrederiet som har størst erfaring i å frakte laks i sylindriske tanker.

Les også: – Gratis brønnbåt!

Sirkulære tanker

- «Victoria Lady» var den første brønnbåten med sirkulære tanker og NFT hadde den innleid for noen år siden. Vi så allerede da at sirkulære tanker har en del store fortrinn framfor firkantede tanker. Erfaringen vår med drift av «Havtrans» har gjort oss helt sikre på at vi har valgt rett konsept og at dette konseptet kommer vi også i fremtiden til å ha stor fokus på når vi planlegger nye prosjekter. Med sirkulære tanker er vi i stand til å kontrollere strømningsbildet i tankene på en helt annen måte, slik at vannkvaliteten er veldig homogen i hele tanken, sier nybyggingssjefen.

Han legger til at det gir optimale forhold for laksen både under transport og når de utfører avlusing og andre oppdrag.

Kaptein Erling Lorentzen fra NFT heiser rederiflagget etter overleveringen. Foto: Havyard Group AS
Kaptein Erling Lorentzen fra NFT heiser rederiflagget etter overleveringen. Foto: Havyard Group AS

- Det er heller ingen «ulempe» at laksen får svømme i lignende omgivelser som den har i de sirkulære merdene. I sirkulære tanker slipper laksen å «møte veggen» og den viser ingen tegn til stress av oppholdet om bord i båten. I tillegg er skrog og framdriftslinje på en Havyard 587 veldig drifstofføkonomisk. Vi frakter kan frakte tre ganger så mye laks med «Havtrans» og «Namsos», som vi gjør med noen av de eldre båtene våre med samme drivstofforbruket. Dette kommer selvfølgelig våre kunder til gode og sist men ikke minst, så er det en stor miljøgevinst knyttet til dette, sier Børge Lorentzsen.

En moderne brønnbåt

Trygve Solaas, prosjektleder ved Havyard Ship Technology i Leirvik sier byggingen av «Namsos» har vært et utfordrende prosjekt, men at det har gått meget bra.

- En moderne brønnbåt i dag er et avansert skip, der mange system skal tilpasses, installeres og testes. Vi må huske at skipet skal håndtere levende fisk på en slik måte at kvaliteten er best mulig når den blir levert. Derfor gjennomfører vi omfattende tester av fiskehåndteringssystemene før skipet blir levert. En ekstra utfordring i prosjektgjennomføringen er at vi har gjort endringer i designet underveis, som følge av tilbakemeldinger fra kunde og driften av «Havtrans», sier han. 

Les ogsåLus bidrar til høy etterspørsel etter brønnbåter

- Vi har vært presset på tid og rederiet var nok litt i tvil om vi skulle klare leveringstiden. Men jobben har vært godt planlagt og godt gjennomført av Havyard og underleverandører og nå har vi levert vi et topp skip til kunden på den tiden vi lovde, legger Solaas til.

Grundig testing: Det ble utført omfattende tester av brønnbåten ved kai. Her styrer Kim André Sund, det avanserte fiskehåndteringssystemet under uttesting. Foto: Havyard
Grundig testing: Det ble utført omfattende tester av brønnbåten ved kai. Her styrer Kim André Sund, det avanserte fiskehåndteringssystemet under uttesting. Foto: Havyard

Konsernsjef i Havyard Group ASA, Geir Johan Bakke er optimistisk med hensyn på å få levere teknologi til denne industrien også framover.

- Vi har utviklet teknologi og leverer produkter som er konkurransedyktige både innen design og utstyr. MMC har levert fiskehåndteringssystemer til brønnbåter i en årrekke og nå er Havyard Design & Solutions’ også godt etablert i dette markedet, avslutter konsernsjefen.

Teknologi:

  • Havyard Design & Engineering i Fosnavåg har stått for design og konstruksjonsunderlag for å bygge båten.I tillegg har avdelingen i Ålesund stått for elektrodesign, levert Havyard IASTM automasjon- og alarmsystem, navigasjon- og kommunikasjonssystem og Havyard ConceptBridgeTM integrert broløsning.
  • Havyard Ship Technology, i Leirvik i Sogn har stått for utrustning, testing og ferdigstillelse av båten.
  • Havyard MMC i Fosnavåg har levert alt utstyr til håndtering av den levende fisken om bord. Dette består av utstyr og system til lasting, lossing og distribusjon av fisken, fisketelling og sortering, vannbehandling og kjøling, vasking, avlusing og automasjon og overvåkning.
  • Norwegian Electric Systems i Bergen har levert elektriske tavler, generatorer og elektromotorer.

Fakta om «Namsos»:

  • Hoveddata Havyard 587
  • Lengde: 84,6 m
  • Bredde: 16,9 m
  • Kapasitet: Tre sylindertanker på totalt 3250 kubikk
  • Hovedmaskin: 3000 kW
  • Mannskap: 12 personer

Har du en sak du
vil tipse oss om?