Gå til innhold
Annonse
Kar med berggylte-yngel fra  Marine Harvest sin lokalitet i Øygarden. Foto: Linn Therese Skår Hosteland,
Kar med berggylte-yngel fra Marine Harvest sin lokalitet i Øygarden. Foto: Linn Therese Skår Hosteland,

Marine Harvest har et mål om bli selvforsynte med rensefisk innen 2018. Dette byr på millioninvesteringer for selskapet, og ifølge rensefisk-sjefen skal de allerede neste år ha doblet produksjonen av rognkjeks.

Annonse

Også berggylten får høy prioritet i selskapet, og på lokalitet i Øygarden, er det nå pågående byggearbeid for å få utvidet produksjonen.

- Vi bygger nå et påvekstanlegg for berggylte, som vil ta inn larver og yngel fra eksisterende anlegg på nabotomten, som i fremtiden utelukkende vil produsere larver, basert på egen stamfisk, informerer Olav Breck leder for rensefisk i Marine Harvest.

Investeringene i denne utbyggingen alene, omtaler han som betydelige.

- Flere titalls millioner, konstaterer han.

Nybyggingen gjøres på gjennomstrøms teknologi og når dette er ferdigstilt har lokaliteten to nye påvekstavdelinger på cirka 2000 m3 i karvolum tilsammen.

Arbeidet med  få på plass ny påvekstavdeling i Øygarden har startet.
Arbeidet med  få på plass ny påvekstavdeling i Øygarden har startet.

Både berggylte og rognkjeks

Marine Harvest startet produksjon av rensefisk allerede i 2009, men da bare berggylte. Siden 2013 har de også produsert rognkjeks og har i dag en helårig produksjon av begge arter fra klekking til utsett

- Hvor mye rognkjeks produserte dere i fjor og hvilke forventninger har dere i år?

- Vi produserte omkring èn million og legger opp til å mer enn doble dette i år.

Innen berggylte produserte de noe under en million i fjor.

- Vi vil neppe øke denne produksjonen mye i år grunnet en del utfordringer i larveproduksjonen i fjor. Neste år regner vi imidlertid med en vesentlig økning, sier Breck til kyst.no.

Gode resultater

Rensefisk-sjefen er klar på at lakseanlegg som får rensefisk i riktig antall, til riktig tid, har svært stor nytte av denne.

-  Her finnes det mye god historikk å vise til for leppefisk. Eksempelet som ofte trekkes fram er Marine Harvest sine anlegg i Agder, der en har kontrollert lus utelukkende ved hjelp av leppefisk i en årrekke, forklarer han videre.

Berggylte-yngel. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Berggylte-yngel. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Etterhvert har selskapet også fått gode tilbakemeldinger på bruk av rognkjeks fra andre områder langs kysten.

- Men det er trolig behov for mer systematisk kartlegging av effekt av rensefisk generelt, koblet til lokalisering, årstid, art, størrelse og innblandingsprosent, størrelse laks osv, for å optimalisere bruken, sier Breck. 

Klare ambisjoner

Er det realistisk at MH er selvforsynte med lusespisere i 2018?

- Ut fra beregninger basert på produksjonskapasitet for rognkjeks er det realistisk at vi gjennom hel- og deleide selskaper vil være selvforsynt i 2018.

Men når det gjelder berggylten mener han situasjonen noe usikker.

- Dette henger sammen med samlet behov for rensefisk og hvordan rognkjeksen i perioder vil fungere som et alternativ til berggylten. Hvordan vi klarer å utnytte eksisterende fasiliteter for produksjon, og ikke minst hvilke innblandingsprosenter som viser seg effektive. Det skjer mye i forhold til å sikre rensefisken best mulige forhold under «arbeidsperioden» i lakseanleggene, og dette vil kunne bedre effekten av fisken som lusespiser.   

- Krever FoU-innsats

Breck viser så til at de som produserer rensefisk jobber kontinuerlig med å bedre kvaliteten og sikre en best mulig helsestatus på den før utsetting.

- Dette for å ha en robust fisk som gjør jobben som lusespiser. Det kjøres for tiden flere forskningsprosjekter som vil gi nyttig kunnskap, men vi må være bevisst at oppdrett av nye arter krever stor FoU-innsats, konkluderer Breck.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse