Gå til innhold
Annonse

Marine Harvest vil ha opprydding og kartlegging av laksenæringen i Chile

Foto: Marine Harvest Group.
Foto: Marine Harvest Group.

Marine Harvest har tro på volumvekst i Chile de neste ti årene. Men Alf Helge Aarskog påpeker endringer må til før man kan nå vekstambisjonene.

Annonse

I en samtale med Salmonexpert tok Alf Helge Aarskog for seg de viktigste problemene som lakseindustrien i dag står overfor.

- Det mest utfordrende er å skaffe seg en bærekraftig vekst i de områdene vi driver. I Norge er det lakselus som er utfordringen og i Chile er det SRS, i kombinasjon med lakselus, sier konsernsjefen.

- Den største utfordringen i 2018, som i 2017, er de biologiske utfordringene, slår han fast.

Alf Helge Aarskog tror på vekst i Chile, men reguleringer og strukturen i næringen bør endres og kartlegges. Foto: Daniella Balin.
Alf Helge Aarskog tror på vekst i Chile, men reguleringer og strukturen i næringen bør endres og kartlegges. Foto: Daniella Balin.

Vil øke prisen på laksen

Han forteller at driftskostnadene har blitt lavere i Chile, men at disse fortsatt kan bli lavere.

- I tillegg til dette må vi øke prisen på laksen produsert i Chile. Dessverre selges den chilenske laksen til en lavere pris enn fisk produsert i andre regioner. Jeg håper dette endres,  og at vi kan gjenopprette konkurranseevnen til laks fra Chile.

Aarskog påpeker at prisen kan økes ved at de utvikler bedre, forbrukervennlige produkter, samt presentere det på en slik måte at kjøperen verdsetter det han betaler for det.

1,3 tusen tonn i 2030

Det chilenske regjeringsprogrammet PEM Salmón Sustentable i Chile, tar sikte på å oppnå en produksjon på 1,2-1,3 tusen tonn innen 2030, og ser spesielt muligheter for utvidelse av lakseproduksjonen i Magallanes-regionen.

- Tror du at Chile er i stand til å nå disse volumene? Hva må til?

- Redusert bruk av antibiotika er nøkkelen til vekst næringen i Chile. Vi vil gjerne se det, men tiltak må til for å få det til.

Aarskog mener det må ryddes opp i både regelverk og i måten næringen i landet er bygget opp på.

- Eksempelvis trengs det en reduksjon i antall åpne merder, og større avstand mellom anlegg. Man må også kartlegge havstrømmene for å få en forståelse for hvilket anlegg som kan påvirke andre og avgjøre bæreevnen til hver eneste lokalitet.

- Det er mye arbeid som må gjennomføres før en kan øke produksjonsvolumet, slår han fast.

Vil innføre biomassetak

Han peker videre på at næringen ikke må kjøre på med vekst, uten at slike ting er kartlagt.

- Dersom vekst prosessen utføres trinnvis, er det mulig at større produksjon oppnås på sikt. Men hvis utfordringene med sykdommer fortsetter, kan det være nødvendig å stoppe vekstprosessen på et tidspunkt. Man må kanskje ta en pause vurdere om det er hensiktsmessig å ikke vokse for å først få på plass de rette rammene.

Aarskog mener Chile gjerne bør innføre en biomassegrense, som justeres fortløpende på evalueringer rundt den biologiske situasjonen.

-  Å arbeide trinn for trinn er svært viktig innen biologien.

Han påpeker at nye rammer for hvordan næringen i Chile reguleres er helt nødvendig for fremtiden.

- Vi håper at den chilenske regjeringen arbeider for å endre lovene, slik at de blir enklere, mer effektivt og forutsigbart for oppdrett.

- Hva tenker du om at Salmones Camanchaca sin entre, og at Aquachile  nå vurderer Oslo Børs?

- Generelt synes jeg det er bra, fordi det gir det chilenske selskaper mer åpenhet og forståelse for investorer. Flere mennesker vil være oppmerksom på hva som vil skje i dette markedet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse