Gå til innhold
Annonse

Masfjorden: - Tiltak ser ut til å være absolutt nødvendig

Oversiktsbilde av deler av Masfjorden. Foto: Ivar Helge Matre.
Oversiktsbilde av deler av Masfjorden. Foto: Ivar Helge Matre.

Seniorrådgiver Tom N. Pedersen hos Fylkesmannen i Hordaland sier til kyst.no at det må utføres strakstiltak i Masfjorden. - Oksygenforholdene i Masfjorden kan bedres ved å redusere utslippene. Deretter må naturen gjøre sitt, opplyser Pedersen.

Annonse

Masfjorden har hatt svært varierte oksygenforhold i flere tiår. Nå er forholdene blitt så dårlige at de fem anleggene som produserer der har fått varsel fra Fylkesmannen i Hordaland om at de kan bli tvangsflyttet dersom ikke oksygennivåene øker.

Kyst.no har nylig snakket med HI-forskere som mener bunnvannet i Masfjorden må skiftes ut. 

- En total eller delvis utskiftning av bunnvannet er det eneste som vil hjelpe på oksygenforholdene i Masfjorden nå, uttalte forsker og oseanograf Lars Asplin.

Tom N. Pedersen arbeider med tilsyn innen akvakultur for Fylkesmannen i Hordaland og sier til kyst.no at han ble rystet over dokumentasjonen av oksygenforholdene i Masfjorden, som han fikk i hendene før jul. Foto: Magnus Petersen.
Tom N. Pedersen arbeider med tilsyn innen akvakultur for Fylkesmannen i Hordaland og sier til kyst.no at han ble rystet over dokumentasjonen av oksygenforholdene i Masfjorden, som han fikk i hendene før jul. Foto: Magnus Petersen.

Seniorrådgiver Tom N. Pedersen fra Fylkesmannen i Hordaland sier til kyst.no at han ble rystet da han fikk dokumentasjonen fra Rådgivende Biologer på situasjonen i Masfjorden like før jul.

- Slik miljøtilstanden er i dag og med den utviklingen de har sett på oksygenmengde i dypvannet i Masfjorden er det ikke mulig å gjennomføre produksjonen av utsettet som skjedde høsten 2016. Tiltak ser ut til å være absolutt nødvendig, fastslår han.

- Kan bedres

Pedersen mener oksygenforholdene i Masfjorden kan bedres ved å redusere utslippene.

- Deretter må naturen gjøre sitt, opplyser han til kyst.no.

- Når avgjør dere om det blir noe tvangsflytting av anlegg? 

- Vi har skissert ulike tiltak som kan være aktuelle for å få ned utslippene til Masfjorden. Oppdretterne har fått anledning til å uttale seg om varselet de har fått, slik at vi kan fatte vedtak om ganske kort tid.

I varselet Fylkesmannen i Hordaland sendte ut til oppdretterne 12.01.2017, skriver de følgende "Forureiningslova § 18 første ledd seier at forureiningsmyndet kan oppheve eller endre løyvet når det syner seg at skaden eller ulempa ved forureininga blir større et føresett då løyvet vart gitt. Kva tiltak som må gjerast for å unngå vidare reduksjon i oksygennivået i Masfjorden vil vi komme attende til om kort tid."

De skriver også at "Det som er klart i dag er at noverande utslepp til fjorden ikkje kan halde fram særleg lenge." 

De peker på at aktuelle og mulige tiltak kan være:

  • Tilbaketrekking av utsleppsløyve
  • Reduksjon i ramma for utsleppløyvet
  • Krav om tekniske tiltak for å redusere utsleppa av organisk materiale.
  • Hyppigare overvaking, særleg overvaking av oksygeninnhald ved alle lokalitetar

- Haster med tiltak

De skriver også at dokumentasjonen på den så sterkt redusert oksygenmetningen i bassengvannet i Masfjorden har kommet brått på de.

"Verdiane som er synt i tabell 1 gjev grunn til uro då det ser ut til å ha vore ei jamn nedgang i oksygenmetninga i dei siste åra. Når oksygenmetninga no nærmar seg eit nivå der det meste av levande liv i dei djupaste laga av fjordbassenget er truga, hastar det i setje i verk tiltak."

"Det første som må gjerast er å verifisere dei data på miljøkvalitet vi har i dag. Det er måleprogram for oksygen i djupvatnet ved lokalitetane Ådnekvamme, Bergsvik og Barlingebotten. Det bør gjerast oksygenmålingar ved Smørdalen snarast mogleg. Vi ber difor om kommentarar til varselet innan 17. februar 2017", legger de til. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse