Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet bestiller risikovurdering ved metoder for merking og sporing av oppdrettet fisk

Velmurugu Puvanendran, Nofima
Velmurugu Puvanendran, Nofima

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere risiko for svekket dyrevelferd ved merking og sporing av oppdrettsfisk og kultiveringsfisk.

Annonse

- Rømt oppdrettslaks er et alvorlig miljøproblem fordi den kan blande seg genetisk med villfisk i elvene. Forvaltningens mål er først og fremst å hindre rømming, men også å fjerne så mye som mulig av rømt oppdrettsfisk. I den sammenhengen er det viktig å finne ut hvor fisken har rømt fra. Derfor er det et politisk ønske å vurdere obligatorisk merking av oppdrettslaks. Merking av oppdrettslaks vil gjøre det mulig å skille villfisk fra rømt oppdrettsfisk og samtidig spore hvilken lokalitet den rømte fisken kommer fra, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.

De skriver videre de har kartlagt ulike merkings- og sporingsmetoder for fisk og vil vurdere hvordan metodene ivaretar hensynet til fiskens velferd.

- Mattilsynet ber derfor VKM vurdere risiko for svekket dyrevelferd ved bruk av ulike merkings- og sporingsmetoder. Mattilsynet ber VKM vurdere risiko for svekket dyrevelferd når ulike metoder brukes på atlantisk laks og regnbueørret.

VKM har mottatt et utkast til bestilling fra Mattilsynet. Mattilsynet vil utarbeide endelig bestilling i dialog med VKM. Da vil VKM også sette tidsramme for prosjektet.

Les mer om bestillingen på VKMs nettsider.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse