Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet: - Ikke sannsynlig med full utestenging

Internasjonale medier spekulerer om total russisk boikott etter funn av dårlig fisk to år på rad. Forhandlingsleder i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen har derimot liten tro på det.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Bjørn Røthe Knudtsen. Foto: Kari Johanna Tveit.
Bjørn Røthe Knudtsen. Foto: Kari Johanna Tveit.

Fredag meldte Mattilsynets nettsider at fem norske selskap hadde overskredet de særrussiske mikrobiologiske grenseverdiene for fisk. Overtredelsene gikk på funn av parastiiten kveis, forhøyet generelt bakterienivå samt funn av bakterien listeria.

- Vi har henvendt oss til de fem virksomhetene og bedt dem om at de virksomhetene redegjør for hvilke tiltak de ønsker å synliggjøre, for å på den måten redusere risikoen for at Russland stemmer dem ut fra det russiske markedet. Den bakgrunnsinformasjonen ble oversendt på fredagen og vi avventer nå den videre vurderingen fra russisk side for disse fem virksomhetene, uttaler forhandlingsleder for norsk gruppe i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen til Norsk Fiskeoppdrett / kyst.no.

Mener russiske medier svartmaler situasjonen

De siste dagene har det kommet mange kritiske og illevarslende meldinger i russisk og internasjonal presse. Mattilsynet forholder seg derimot bare til offisiell korrespondanse mellom partene.

- Vi har registrert at det har vært plassert tydelige utsagn om norske virksomheters respekt for det russiske regelverket og mattilsynets evne til å håndheve det samme i internasjonale medier. Fra Mattilsynets side har vi bevisst forsøkt å skille mellom det bildet som Russland drar frem i mediene og den offentlige kommunikasjonen som vi har mellom tilsynsmyndighetene i ambassaden vår. Her er det vesentlige forskjeller. I mediebildet har Russland gått så langt som å si at de vurderer å stenge all import av norsk fisk og at de vil øke den fysiske importkontrollen i tiden fremover, forteller Knudtsen.

Han anser imidlertid ikke disse truslene i russiske medier som reelle.

- Vi har ikke sett at de truslene som Russland har lagt inn i mediebildet om full utestenging i fra det russiske markedet for fersk norsk fisk, har blitt gjengitt i de offisielle kanalene. Det virker ikke som en sannsynlig reaksjon i den situasjonen som vi står oppe i, uttaler Knudtsen.

- Vi forventer raskere ajourføring

For omtrent ett år siden ble hele 13 virksomheter utestengt fra det russiske markedet. Mange av disse selskapene har fremdeles ikke fått tilgang til markedet – til tross for iherdig arbeid med å tilfredsstille de russiske kravene. Det er Knudtsen ikke fornøyd med.

- Vi mener at Norge bør kunne forvente raskere ajourføring av de listene som gjelder for virksomhetene som er godkjent for import til Russland. Flere av virksomhetene har gjort en innsats for å tilfredsstille de russiske særkravene, uten at det har ført til markedsadgang. Disse selskapene har selvfølgelig en viss frustrasjon over at det ikke hjelper hva dem gjør, og at Russland ikke etterkommer de forventingene som Norge har om å tillate import fra godkjente virksomheter, uttaler Knudtsen.

Ekstraordinært møte

Mattilsynet har nå bedt om et ekstraordinært møte mellom Mattilsynet og den russiske veterinærtjenesten for å diskutere import av norsk fisk og sjømat til Russland.

- Vi har henvendt oss til det russiske mattilsynet og sagt oss villige til å ha et møte i Moskva innen kort tid for å diskutere den samhandelssituasjonen som vi er oppe i. Vi gjør det vi kan gjøre fra Mattilsynets side, ved å opprettholde en dialog og prøve å videreføre situasjonen slik at vi ivaretar både russiske og norske interesser, avslutter Knudtsen.

Les også: Fem norske selskaper anklages for å ha solgt russerne dårlig fisk

Annonse