Gå til innhold
Annonse

Med ett grep kan du få betydelig bedre effekt av rognkjeksen

Rognkjeks dissekert og sjekket for mageinnhold. Rognkjeks brukt i studiet hadde en snittstørrelse på ca. 60 g. Rognkjeksen på bildet hadde stått tre dager uten fôring. Foto: Nina Iversen.
Rognkjeks dissekert og sjekket for mageinnhold. Rognkjeks brukt i studiet hadde en snittstørrelse på ca. 60 g. Rognkjeksen på bildet hadde stått tre dager uten fôring. Foto: Nina Iversen.

Det er i dag lite data på hva som er «best practise» når det gjelder rognkjeks. Men forsøk har vist at det er mulig å bedre effektiviteten på fisken som lusespiser betydelig.

Annonse

Data fra et pilotforsøk viser at rognkjeks som kontinuerlig fôres kan redusere dens effektivitet som lusesespiser, mens om den derimot blir sultet en periode, øker effektiviteten betydelig.

Resultatene av forsøkene er presentert i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett (side 40)

Forfatterne av saken er Fredrik Staven fra Aqua Kompetanse AS, Nina Iversen,og Siri Vassgård fra Namdal Rensefisk AS, samt Mads Kristiansen fra Bjørøya AS. 

De påpeker at det er store variasjoner i hvor god effekten av rognkjeks rapporteres å være.

- Der noen lokaliteter observerer god effekt og fullfører produksjonsperioden uten en eneste avlusning, kan andre oppleve økt dødelighet, lite lusespising og mindre tillit til effekt, skriver de.  

De påpeker at “appetitt for lus” ofte har blitt definert som «småspising», eller som supplement i kosten for rognkjeks.

- Fôring med pellets utgjør hovedsakelig det største matinntaket, i tillegg til groe og tilgjengelig krepsdyr. I dag praktiserer de fleste anlegg gode fôringsrutiner for rensefisk, med jevne måltid gjennom uken, kommer det frem. 

Lite forskning få fôring og effekt 

Forfatterne skriver at det er lite forskning som er gjort for å kartlegge hvorvidt ekstensiv fôring kan påvirke appetitten for lus. De kaller problemstillingen tidsaktuell, da det altså forekommer variasjoner i fôringsregime av rensefisk fra den ene lokaliteten til den andre, mellom firma og mellom fôrprodusentene.

- Dette bør være av interesse da hele konseptet med rensefisk faller bort hvis frekvensen av lusespising går ned. 

Forsøket

I forbindelse med utslakting av laks i en av merdene ved lokaliteten Kvalrosskjæret hos Bjørøya AS i Flatanger høsten 2017, ble frekvensen av lusespisende rognkjeks kartlagt over fem dager der både laks og rensefisk sto på sulting. Daglig ble 30 rognkjeks sjekket for mageinnhold for kartlegging av konsumerte mattyper.

Det ble observert en økning i lusespising fra 0 til 23 % i løpet av fire dager, i tillegg til en markant nedgang i antall kjønnsmoden lus på 40 % før og etter sulteperioden, basert på rutinemessig lusetelling.

Dette indikerte at frekvensen av antall rognkjeks som spiste lus, økte i de dagene fôring ble tilbakeholdt.  

Etter fem dager, ble det fortsatt observert fragmenter av pellets i magen hos en større andel rognkjeks, samtidig som at samtlige fisk hadde èn eller flere andre konsumerte mattyper. Slike pauser i fôringsregimet så derfor ikke ut til å utfordre fiskens dyrevelferd.

- Et forbedret fôringsregime av rognkjeks, der det tilrettelegges for pauser tilsvarende dette studiet, kan øke effekten rognkjeksen har som lusespiser til sammenligning med kontinuerlig fôring syv dager i uken, konkluderer forskerne.

De understreker at de også ble observert en endring i laksens atferd i sulteperioden, der flere fisk svømte i lavere hastighet langs notkanten, noe som kan ha påvirket resultatet.

Lokaliteten Kvalrosskjæret hvor studiet ble gjennomført. Foto: Nina Iversen.
Lokaliteten Kvalrosskjæret hvor studiet ble gjennomført. Foto: Nina Iversen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse