Gå til innhold
Annonse
FHL-logo
FHL-logo

Oppdretterne i Midt-Norge er ledende i næringen, og regionen tar en stadig større andel av norsk lakseproduksjon. Viktige stikkord er effektiv produksjon og bærekraftig bruk av lokaliteter. Nå inviteres det til stort midtnorsk temamøte om havbruksnæringen - i Oslo, skriver FHL

Annonse

– Det er svært viktig at nasjonale beslutningstakere er klar over denne utviklingen. Vi har derfor invitert til et eget seminar om midtnorsk havbruksnæring i Oslo, sier leder i Midtnorsk Havbrukslag Alf Jostein Skjærvik. Til møtet den 21. november er fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, regionens Stortingsrepresentanter, fylkespolitikere og ledelsen i aktuelle forvaltningsmyndigheter invitert. Ved siden av at statsråden har takket ja til å orientere om regjeringens havbrukspolitikk i et regionalt perspektiv, vil deltagerne bli presentert en utvikling der Midt-Norge tar en stadig større andel av landets lakseproduksjon på stadig færre lokaliteter. I løpet av de tre siste årene har antallet lokaliteter i bruk blitt redusert med 19 prosent samtidig med at produksjonen er økt med 39 prosent. En rekke av regionens oppdrettsbedrifter deltar for å orientere fra næringens side. Erling Keiseraas fra Raumagruppen vil fortelle om hvordan produksjonen utvikles i regionen. Leif Inge Nordhammer i SalMar vil orientere om viktige utviklingstrekk på landsiden og bedriftens innovative planer med nytt ilandføringsanlegg på Frøya. I en næring preget av sterk internasjonal konkurranse er det også interessant hvordan regionen klarer seg sammenlignet med andre områder. Verdens største oppdrettsselskap Marine Harvest har ved siden av en betydelig produksjon i Midt-Norge også virksomhet i andre deler av Norge, Chile, Canada, Skottland og Færøyene. Det bør bli interessant å høre hva regiondirektør Knut Utheim vil fortelle om Midt-Norges fortrinn sett i dette perspektivet. Havbruk er dessuten mer enn laks og ørret. Kenneth Brandal fra Atantic Codfarm vil fortelle om torskenæringens framskritt i så måte. Sist men ikke minst er det viktig å slå fast at regionens fantastiske muligheter innen havbruk er i et tett skjebnefelleskap med lokalsamfunnene langs kysten. For oppdrettsnæringen er det derfor viktig å videreutvikle alliansen med kystkommunene. Ordføreren i oppdrettskommunen Flatanger, Reidar Lindseth er invitert til å fortelle om forholdet til oppdretterne sett fra sitt ståsted. - Samlet sett mener vi, for de som steller med politikk og forvaltning, å ha lagt til rette for en av de viktigste og mest lærerike arenaer på lang tid. Vi er også svært glade for at Helga Pedersen har takket ja til å delta. Nå får vi bare håpe at andre inviterte også kjenner sin besøkelsestid, sier Skjærvik som ønsker alle hjertelig velkommen.

Annonse