Gå til innhold
Annonse

Sjøfartsdirektoratets inspektører med fokus på miljø

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: Andrea Bærland
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: Andrea Bærland

Under tilsynene neste år vil Sjøfartsdirektoratets inspektører ha et spesielt fokus på miljørelaterte spørsmål. Det annonserte sjøfartsdirektør Olav Akselsen fra talerstolen under direktoratets årlige sikkerhetskonferanse i Haugesund. 

Annonse

- Når du ser på vårt samfunnsoppdrag skal vi i tillegg til sikkerheten, ta ansvar for miljøet, sier Akselsen, og legger spøkefult til:  - Næringsdepartementet står for 99 prosent av finansieringen vår, så klima- og miljødepartementet får mye igjen for den ene prosenten de betaler for.

Sjøfartsdirektøren påpekte at mens man tidligere fokuserte på å hindre utslipp i forbindelse med ulykker, vrir fokuset internasjonalt seg i dag mer mot å minimere utslipp og negativ miljøpåvirkning i den daglige driften av fartøy. 

I 2019 skal Sjøfartsdirektoratets inspektører ha et spesielt fokus på miljø – og klimautslipp, - Det er ikke nok med bare krav, de må også følges opp, påpekte Akselsen.  

Til tross for at skipsfarten kun står for 2,2 prosent av verdens samlede CO2-utslipp er det likevel et stort potensiale for å redusere utslipp både av SOx og NOx. 

- Vi er opptatt av å ta i bruk den beste tilgjengelige teknologien, derfor har vi investert i håndholdte svovelmålere, gir det utslag tas det en oljeprøve. Det siste er også at vi har investert i droner sammen med Kystverket og Kystvakten som skal måle svovelinnholdet i piperøyken til skip, forteller Akselsen.

Dronene leveres fra Stavanger-selskapet Norse Asset Solutions. 

Også det internasjonale havnestatssamarbeidet Paris MoU har denne høsten et spesielt fokus på miljø, nærmere bestemt svovelutslipp. Internasjonalt er Norge pålagt å gjennomføre stikkprøvekontroll om bord i 106 skip.

- For å være på den sikre siden kontrollerer vi dobbelt så mange, informerer Akselsen.  

- Vi ser 4-5% avvik fra reglene, både ubevisste og bevisste, men her i Norge er vi så heldige at vi kan ilegge bøter uten å måtte være innom en politianmeldelse og en rettssak, slik de må i Danmark. Så vi kan håndheve reglene mer effektivt, poengterte han. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse