Gå til innhold
Annonse

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2017» undersøkte ti marine oljer. Resultatene viser store variasjoner i nivå av uønskede stoffer, men ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdi.

Annonse

I overvåkningsprogrammet for 2017 undersøkte Mattilsynet syv fiskeoljer, en blandingsolje av fiskeolje og planteolje, en selolje og en mikroalgeolje.

Stoffene man lette etter var dioksiner, dioksinlignende PCB-er, ikke-dioksinlignende PCB-er, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Konklusjonen var at ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdier.

De høyeste konsentrasjonene ble funnet i en kaldpresset haileverolje, en lakseolje og en kaldpresset selolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere verdier av alle organiske miljøgifter.

Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene, altså det som er mulig å påvise, for de fleste oljene.

For arsen varierte mengden i de ulike oljene, men i de fleste oljene var nivåene svært lave.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse