Gå til innhold
Annonse

Miljøgiftstatusen langs kysten vil bli markant verre med et nytt EU-direktiv

Ikke fordi det blir mer miljøgifter, men fordi direktivet setter andre grenseverdier. - Implementering av EUs vanndirektiv i norsk lovgivning gir store utslag i klassifiseringen av norske vannforekomster, skriver Niva i en artikkel.

Annonse

EUs vanndirektiv tar sikte på at forvaltning av vannforekomster skal skje etter de samme prinsippene over hele Europa. Dette kan altså få betydelige konsekvenser for kvaliteten på den kystlinjen Norge gjerne markedsfører som ren og klar når norsk sjømat skal selges i den store verden.

- Å relatere miljøgiftkonsentrasjoner langs norskekysten til de nye grenseverdiene vil øyensynlig resultere i en markant forverring av miljøtilstanden. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ofte vil skyldes nettopp endringen i grenseverdier - og ikke høyere konsentrasjoner, konkluderer Niva i en artikkel der de diskuterer konsekvensene av implementeringen av Vanndirektivet.

Kartet gir en oversikt over hvor nivåer av kvikksølv (Hg) og miljøgiften PCB-7 i torsk, blåskjell og tre flatfiskarter (rødspette, sandflyndre og skrubbe) fra lite påvirkede stasjoner i perioden 1981-2014 er målt gjennom MILKYS-programmet. Kakediagrammene til venstre viser prøver som er klassifisert etter det tidligere klassifiseringssystemet (Molvær m.fl. 1997). Kakediagrammene til høyre viser nøyaktig samme prøver klassifisert etter de nye grenseverdiene. Blå viser klasse I - lite eller ubetydelig forurenset etter tidligere system eller god tilstand etter nytt system . Grønn viser klasse II – moderat forurenset. Lys grå og mørk grå indikerer hhv under eller over antatt bakgrunnsnivå for arter som ikke var omfattet av det tidligere systemet (Green og Knutzen, 2003). Rød viser overskridelse av de nye miljøkvalitetsstandardene EQS (Environmental Quality Standards)
Kartet gir en oversikt over hvor nivåer av kvikksølv (Hg) og miljøgiften PCB-7 i torsk, blåskjell og tre flatfiskarter (rødspette, sandflyndre og skrubbe) fra lite påvirkede stasjoner i perioden 1981-2014 er målt gjennom MILKYS-programmet. Kakediagrammene til venstre viser prøver som er klassifisert etter det tidligere klassifiseringssystemet (Molvær m.fl. 1997). Kakediagrammene til høyre viser nøyaktig samme prøver klassifisert etter de nye grenseverdiene. Blå viser klasse I - lite eller ubetydelig forurenset etter tidligere system eller god tilstand etter nytt system . Grønn viser klasse II – moderat forurenset. Lys grå og mørk grå indikerer hhv under eller over antatt bakgrunnsnivå for arter som ikke var omfattet av det tidligere systemet (Green og Knutzen, 2003). Rød viser overskridelse av de nye miljøkvalitetsstandardene EQS (Environmental Quality Standards)

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse