Gå til innhold
Annonse

Miljøkomite: Ingen vekst i oppdrett uten endring

Det skotske parlamentets miljøkomité holder høring om hva oppdrettsnæringen i Skottland må gjøre for å kunne få vokse.
Det skotske parlamentets miljøkomité holder høring om hva oppdrettsnæringen i Skottland må gjøre for å kunne få vokse.

En komite i det skotske parlamentet advarer i en rapport mot planlagt utvidelse av havbruksnæringen. Nå skal de ha høring på tema.

Annonse

Det skotske parlamentets miljøkomite (Environment, Climate Change and Land Reform - ECCLR) slapp mandag en rapport der de advarer mot den planlagte utvidelsen av lakseoppdrett i Skottland som er satt til de neste 10-15 årene.

– Veksten vil ikke være bærekraftig og vil kunne forårsake uopprettelig skade på miljøet, med mindre man gjør noe med problemene i næringen, sier de.

Rapporten på 68 sider er ment som et bidrag i en større undersøkelse rundt tilstanden i oppdrettsnæringen i Skottland, som gjennomføres av finanskomiteen i parlamentet, «Rural Economy and Connectivity Committee».

Hovedkonklusjoner

Noen av de viktigste konklusjonene i rapporten er at:

• Planen om å utvide næringen til 300 000 – 400 000 tonn ikke er bærekraftig, og kan uten at det skjer endringer i måten det produseres laks på orårsake "uopprettelig skade" på miljøet.
• De mener også at næringen har de samme bekymringene i dag som i 2002, bare at omfanget er større nå.
• ECCLR-komiteen er "dypt bekymret" for at veksten i bransjen skjer uten at man har full oversikt over de miljømessige konsekvensene.
• Utvalget er ikke overbevist om at næringen reguleres tilstrekkelig, og mener det kreves umiddelbare handlinger på området.
• Det er betydelige hull i data, overvåking og forskning rundt risikoene som næringen utgjør.

- Noe må gjøres

ECCLR-komiteens talsperson parlamentsmedlem Graeme Dey, sa under fremleggelsen:

- Sektoren fortsetter å vokse uten særlig tanke for virkningene veksten vil ha på miljøet. Utvalget støtter akvakultur, men en utvidelse må være basert på et føre-var-prinsipp og på å løse miljøproblemer. “Status-quo” når det gjelder regulering er ikke et alternativ, sa han.

SSPO tar det til etteretning

Den skotske oppdretterforeningen SSPO kom med en uttalelse etter fremleggelsen, hvor de sier de tar rapporten til etterretning.

- Vi noterer komiteens rapport om virkningen av lakseoppdrett. Vi gleder oss over komiteens klare støtte til akvakultursektoren, der lakseproduksjon utgjør 95%. Vi ser frem til å bidra til næringskomiteens kommende undersøkelse om næringens potensial og på en grundig måte finne ut hvordan man skal takle utfordringene.

De anerkjenner videre at forholdene i havet forandrer seg, og at dette gir nye utfordringer for fiskehelsen og miljøledelse som er forskjellige fra de som møtte industrien tidligere.

- Næringen i Skottland bruker nå rundt 10 millioner pund per år i forskning, og over 50 millioner pund i nytt utstyr og driftsrutiner for å bedre håndtere helse- og miljøproblemer, påpeker de. 

Høring

På onsdag (7. mars) vil komiteen gjennomføre en høring der flere forskere og fagfolk er kalt inn:

  • Professor og biologisk oseanograf ved «Scottish Association for Marine Science» (SAMS), Paul Tett.
  • Professor i akvakultur ved Institutt for akvakultur, Universitetet i Stirling, James Bron
  • Professor i akvatisk avl og fysiologi ved Institutt for akvakultur, Universitetet i Stirling, Herve Migaud
  • Økonom Steve Westbrook
     

Les hele saken på våre engelske nettsider Fishfarmingexpert.com

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse