Gå til innhold
Illustrasjonsfoto av rømt laks. Foto: HI.
Illustrasjonsfoto av rømt laks. Foto: HI.

Rømmingen som ble varslet fra Lerøy Midts lokalitet Omsøyholman for et par uker siden, viser seg å ha vesentlig mindre omfang enn først meldt. Basert på telling og gjenfiske er det trolig ikke flere enn i underkant av 200 fisk som rømt. 

- Søndag 23. august ble det avdekket et hull i noten på en av merdene på vår lokalitet Omsøyholman ved Frøya. Hullet ble raskt tettet og gjenfangstgarn satt ut. Fiskeridirektoratet ble varslet om rømmingstilfellet. Det ble først estimert om en større rømming på 8.000-10.000 fisk. Antallet passet dårlig med observasjoner og var heftet med stor usikkerhet, noe som ble kommunisert, opplyser samfunnkontakt Krister Hoaas i Lerøy Seafood group i en pressemelding. 

I overenstemmelse med i Fiskeridirektoratet ble det igangsatt dusørfiske etter rømt laks. Det ble i tillegg inngått avtaler med yrkesfiskere som har fisket med rundt 100 garn i rundt to uker. Gjenfisket så langt er på 55 fisk.

Samfunnskontakt i Lerøy, Krister Hoaas. Foto: LSG.
Samfunnskontakt i Lerøy, Krister Hoaas. Foto: LSG.

- Nå er tellinger i den aktuelle merden gjennomført. Det dokumenterer en vesentlig mindre manko på fisk i merden. Resultatet av tellinger viser at en manko på i underkant av 200 fisk. Lerøy er glad for at en større rømming er unngått, mye takket være rask og profesjonell inngripen fra våre ansatte. Vi ønsker også å takke Fiskeridirektoratet for et godt samarbeid, sier Hoaas. 

Når det gjelder de to andre tilfellene i Lerøy Midt hvor det er meldt om mulig rømmingshendelse på lokalitetene Hofsøya og Edøya, sier han at det ennå ikke er gjennomført telling.

- Det er ikke tegn som tilsier at det har vært rømminger her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?