Gå til innhold
Annonse
Vaksinebieffekt
Vaksinebieffekt

Oljevaksiner er nå i ferd med å ta over vaksinemarkedet for torsk. Fra lakseoppdrett vet man at det medfører en risiko for utvikling av uheldige bivirkninger. Nå viser forskning at det ser ut som dette er et mindre problem på torsk enn på laks. Men det betinger riktig injeksjonsteknikk.

Annonse

Pål Mugaas Jensen Til i år har det vært vannbaserte vaksiner som har vært enerådende til torsk. Med krav om en lengre varighet av effekten har de oljebaserte vaksinene kommet på markedet i det siste. Men som for laks er man bekymret for at det også vil bety problemer med bivirkninger som sammenvoksninger og mørkfarging av indre organer. - Studier med oljebaserte vibriosevaksiner til torsk, viser at disse vaksinene induserer en akseptabel bieffektprofil hos torsk. Reaksjonene i bukhulen etter vaksinasjon av torsk ser ut til å være forskjellig sammenlignet med salmonider. Hovedkarakteristika etter vaksinasjon av torsk er at vaksinen kapsles meget raskt inn i bukhulen, og at tilstedeværelse av adhesjoner mellom organer og bukveggen er mindre uttalt enn hos salmonider, sier Claudia Maira i Pharmaq til Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett. Men utviklingen av pigmentdannelse (melanin) på organer og i muskulatur, som observeres hos salmonider, observeres vanligvis hos torsk. - For å unngå disse følgeskadene på lever og andre vitale organer, er det svært viktig å injisere vaksinen i riktig stikkpunkt, sier hun. Ny bivirkningsskala For å vurdere bivirkningsgrad på laks brukes den såkalte Speilberg-skalaen. Nå viser imidlertid registrerte observasjoner gjennomført på torsk, at en ny og spesifikk skala for vurdering av bieffekter hos torsk er nødvendig. - Pharmaq har derfor utarbeidet en ny bivirkningsskala tilpasset bivirkningsreaksjoner i torsk, sier Maira. I neste nummer av Norsk Fiskeoppdrett (Nr 10) vil grunnlaget og vurderingen for denne skalaen blir presentert i en artikkel. I tillegg vil man i artikkelen få en nærmere beskrivelse av riktig injeksjonspunkt.