Gå til innhold
Annonse

Det ble solgt knappe 9 millioner doser multivaksine til laks i mars, mot 12,3 millioner doser i mars 2017. Likevel var vaksinesalget høyere i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor.

Annonse

Det opplyser markedssjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en pressemelding. 
- Vi har hatt en vinter med høyt vaksinesalg til 1.åringene. I mars justerte salget seg noe. Hittil i år (YTD) ligger vaksinesalget likevel høyt sammenlignet med tilsvarende periode både i 2017 og 2016, forteller markedssjefen.

Det gikk ut 46,5 millioner doser flerkomponentvaksiner i årets tre første måneder, mot 39,5 millioner doser i de tre første månedene av 2017 og 37,2 millioner doser i tilsvarende periode i 2016.

- Det var salget i mars 2017 som var uvanlig høyt. Mars i år ligner mer på mars 2016 da det ble solgt 9,2 millioner vaksinedoser, sier Sævareid.

I de siste tolv månedene ble det omsatt 334,3 millioner doser multivaksine. Det er rundt 29 millioner flere doser enn i foregående tolvmånedersperiode da salget var på 305 millioner doser.   

Både oktober, januar og februar skiller seg ut med høyt salg av PD-vaksiner sammenlignet med samme måneder foregående år.

Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD
Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD

Gode immuneffekter av tidlig vaksinering

Vaksinasjonssesongen for ettåringen som sjøsettes om våren starter allerede i oktober. I perioden fra oktober i fjor til og med mars i år ble det solgt 124,4 millioner doser. Det er 10 millioner flere doser enn i samme periode for V17-generasjonen, vårsmolt 2017.

- De som valgte å vaksinere vårfisken sin tidlig kan glede seg over at den har fått lang tid til å la immunforsvaret respondere på vaksineringen i en uvanlig kald vinter, sier Ingebjørg Sævareid.

Fisk er poikiloterm, som betyr å ha samme kroppstemperatur som sine omgivelser (gresk; poikiolos = variabel, thermós = varm). Vanntemperaturen har derfor betydning for vekstutviklingen til laksen.

- Temperaturen er også interessant fordi den har mye å si for hvor godt fiskens immunforsvar responderer på vaksinering, og hvor lang tid den faktisk trenger på å bygge beskyttelse før den går i sjø, sier Sævareid.

Etter vaksinering med multivaksine skal en holde fisken i ferskvann i overkant av 500 døgngrader før immunforsvaret har bygget tilstrekkelig beskyttelse mot de sykdommene den vaksineres mot.

- Ved lave temperaturer kan dette i praksis ta veldig lang tid. Vinteren i år har ifølge yr.no vært uvanlig kald, med temperaturer mellom to og fire grader under normalen. Gjennomstrømmingsanlegg vil nok merke dette godt. Ved en gjennomsnittstemperatur på 5 grader, vil det ta over 100 dager fra fisken er vaksinert til den er klar for å sjøsettes.  Resirkuleringsanlegg har mye bedre evne til å holde jevn temperatur året rundt, og blir ikke påvirket av fluktuerende temperaturer, forklarer Sævereid.

ILA-vaksine i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Også mindre PD-vaksinering

I forrige måned ble det solgt færre vaksinedoser mot pancreas disease (PD) enn det som er vanlig i mars.

- Vi må helt tilbake til 2013 for å finne så lav salgsstatistikk for mars måned. I mars 2018 gikk det ut 1,3 millioner doser PD-vaksine, mot 2 millioner doser i mars 2017 og 2,8 millioner i mars 2016, sier Sævareid.

Likevel holder også PD-statistikken seg godt hittil i år (YTD) med knappe 9,8 millioner solgte doser, mot 4,4 millioner doser i første kvartal 2017.

- Det gikk ut uvanlig mange doser PD-vaksine i januar og februar i år. Det er nok hovedårsaken til salgsnedgangen forrige måned, sier Sævareid.

De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 133 millioner doser PD-vaksine, mot 107 millioner doser i samme periode 2016/2017. Bryter vi dette ned og ser kun på vårsmolten som vaksineres i perioden oktober- mars, ble det da vaksinert 41,4 millioner fisk, mot 32,1 millioner i samme periode 2016/17.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse