Gå til innhold
Annonse
Infeksiøs lakseanemi, ILA Sykdom
Infeksiøs lakseanemi, ILA Sykdom

- Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten 19635 Skatleia i Bø kommune i Nordland, melder Mattilsynet.

Annonse

Lokaliteten er eid av Egil Kristoffersen & sønner AS. Kontrollområde er allerede etablert gjennom Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe Ila hos akvakulturdyr.

Distriktskontoret for Vesterålen har tatt ut prøver for eventuell verifisering av sykdommen. Prøvene er sendt til Veterinærinstituttet for analyse.

- For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet og virksomheten varslet Mattilsynet 30. april 2014 om mistanke om Ila på bakgrunn av positive laboratoriefunn for Ila.

- Den aktuelle lokaliteten befinner seg allerede innenfor kontrollområdet opprettet i forbindelse med tidligere Ila-påvisninger på lokalitet 11248 Bonhammaren og 11251 Hysjorda. Lokalitetene vil bli å finne på Veterinærinstituttets interaktive kart over Ila-tilfeller i løpet av kort tid.