Gå til innhold
Annonse
Det er varslet mistanke om ILA på lokalitet Bjørga. Foto: Salaks
Det er varslet mistanke om ILA på lokalitet Bjørga. Foto: Salaks

Det er mistanke om ILA på lokalitet Bjørga i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Salaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Annonse

Det skriver Mattilsynet på sine sider. Marin Helse AS varslet Mattilsynet 18. mai om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Bjørga.

PCR-analyser

Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og det vil bli tatt ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom sykdommen ILA blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse