Gå til innhold
Annonse
Virksomheten varslet Mattilsynet 9. januar om mistanke om PD SAV2 på Borgarliflot. Skjermdump: BarentsWatch.
Virksomheten varslet Mattilsynet 9. januar om mistanke om PD SAV2 på Borgarliflot. Skjermdump: BarentsWatch.

- Det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området, skriver Mattilsynet.

Annonse

Det er mistanke om PD SAV2 ved sjølokaliteten Borgarliflot i Suldal kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Rogaland Fjordbruk AS.

- Variant SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt, melder Mattilsynet.

Lokalitet Borgarliflot ligger ca 2,4 kilometer fra lokalitet Halsavika som fikk påvist PD SAV2 4. november 2019.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 9. januar om mistanke om PD SAV2 på Borgarliflot. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS.

- Lokalitet Borgarliflot er under utslakting og vil bli tømt i løpet av kort tid, skriver Mattilsynet.

Restriksjoner

- Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse