Gå til innhold
Annonse

Hulda Bysheim går fra Mattilsynet til MSD Animal Health, mens veterinær Siri Gåsnes bytter bransje fra smådyr til havbruk.

Annonse

- Vi er glade for å få Hulda og Siri med på laget. De er dyktige veterinærer som vil styrke vår tilstedeværelse i regionene Nord og Midt, sier administrerende direktør Johan Kvalheim i MSD Animal Health i en pressemelding.

Flytter til Tromsø

Hulda Bysheim kommer fra stillingen som fagrådgiver og leder av fiskehelseteamet i Mattilsynet Sør og Vest. Hun er veterinær og har lang erfaring med fiskehelserelatert arbeid som soneplanlegging og lakselusbekjempelse. Hun flytter til Tromsø i månedsskiftet april/mai og vil ha kontor i Kystens Hus. Hulda blir hovedansvarlig for MSD Animal Healths kundeoppfølging i de tre nordligste fylkene.

Siri Gåsnes
Siri Gåsnes
Hulda Bysheim
Hulda Bysheim

Siri Gåsnes (t.v) og Hulda Bysheim er ansatt i MSD Animal Health.

Trondheim som base

Siri Gåsnes er ansatt som Account Manager og skal styrke Midt Norge-teamet. Hun vil være basert i Trondheim og skal sammen med regionsansvarlig Hogne Bleie sørge for kundeoppfølging og produktstøtte i regionen. Siri ble ferdig utdannet veterinær i 2014 og har siden den gang arbeidet med smådyr. Siri skal også delta på Norges første Seafood Trainee program i regi av NCE Seafood Innovation Cluster med oppstart i september.

Region Vest økte i 2015

I høst styrket MSD Animal Health region Vest, som strekker seg fra Agder til Møre. Teamleder Niels Petter Maaseide sammen med Linda Melstveit og Stein Johannessen er ansvarlig for kundeoppfølgingen i regionen. De arbeider tett med resten av kundeteamet og produktsjef Ingebjørg Sævareid.

- Mange av våre kunder benytter oss som rådgivere og diskusjonspartnere på fiskehelse. Derfor er det viktig at vi har stor kapasitet. Det er årsaken til at vi har valgt å øke bemanningen med flere veterinærer og andre fagfolk det siste året, sier Johan Kvalheim.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse