Gå til innhold
Annonse

Nær 97 og 99 % villfisk i Alta- og Repparfjordelva

Altaelva
Altaelva

Torsdag kom den endelige rapporten på skjellprøveprosjektet i laksefiskeperioden 2015. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, ALI, Vest -Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og NRS.

Annonse

- Dette er tredje året prosjektet gjennomføres. Resultatene fra de innsamlede skjellprøvene sier oss hvor stor andel av de innsendte prøvende som er oppdrettslaks, og ikke situasjonen i elva som helhet, opplyser bedriftene i en pressemelding.

I Altaelva viser prosentandelen av innsendte skjellprøver 2,9 % oppdrettslaks i hele perioden. Prosentandelen vil laks er 96,0 %.

I tillegg kommer 1,1 % pukkellaks og kysninger mellom laks og ørret (hybrid). Villfiskandelen er dermed 97,1 % (red.anm).

Repparfjordelva viser prosentandelen av innsendte skjellprøver 1,2 % oppdrettslaks i hele perioden. Prosentandelen villaks er 98,6 %.

I tillegg kommer 0,2 % pukkel og hybrid. Villfiskandelen er dermed 98,8 % (red.anm).

- Vi ønsker å takke alle fiskere i begge elvene som har sendt inn skjellprøver i laksesesongen. Dette ga NINA et godt grunnlag å jobbe med slik at en får presentert et mest mulig nøyaktig resultat. Vi vil komme tilbake til hvem som vant de siste premiene som ble trukket ut blant innsendte skjellprøver.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse