Gå til innhold
Annonse
Napier på Bømlo har kontrahert en ny prosessbåt hos Fitjar Mek. Verksted. Foto: Napier
Napier på Bømlo har kontrahert en ny prosessbåt hos Fitjar Mek. Verksted. Foto: Napier

Napier på Bømlo melder de har kontrahert en ny prosessbåt hos Fitjar Mek. Verksted, med opsjon på enda en.

Annonse

Båten er 43 meter lang, 11 meter bred og har en lastekapasitet på 300 tonn med en lastehastighet på 80 tonn/timen. Båten vil ferdigstilles desember 2018.  Det er tilrettelagt for at båten vil kunne laste hver dag, hvis forholdene blir lagt til rette for det. Båten skal kunne losse på de fleste slakterier med kun ubetydelige ombygginger. For å gjøre det enklest mulig er båten utstyrt med eget blodvannsrenseanlegg.

- Vi har valgt å kontrahere båten uten fast avtale», forteller Kjetil Tufteland i Napier i en pressemelding.

- Og vi har stor tro på at vi skal få kontrakt under byggetiden. Vi har stor interesse for konseptet og tror at båten også vil klare seg meget godt i ett spotmarked.

Erfaring fra Tauranga

Napier er eier av prosessbåten MS Tauranga, og har utviklet konseptet under kontrakt med Marine Harvest. Arbeidet begynte i 2006, og har vært i kontinuerlig utvikling siden.

-Tauranga har nå bløgget 400.000 tonn fisk på merdkanten, og vi har tilegnet oss betydelig erfaring etter hvert. I Norge er vi foreløpig det eneste rederiet som har erfaring med bløgging på merdkanten. Marine Harvest har fornyet avtalen med Tauranga til 2021.

- Prosessbåtkonseptet er et relativt nytt verktøy i oppdrettsbransjen og potensiale til forbedringer er stort. Den nye båten vil da selvfølgelig være en betydelig forbedret utgave på alle områder.

Slakt på merdkanten er fremtiden

- Vi mener slakting på merdkanten er fremtiden for oppdrettsbransjen. Siden bløgging og transport foregår 100% lukket, vil det definitivt øke den biologiske sikkerheten i logistikken. Ved å bløgge fisken på merdkanten hindrer en dødelighet og forringelse av fisken under transport og en unngår bruk av ventemerd. Siden fisken blir humant avlivet under lasting på merdkanten, vil det øke fiskevelferden betydelig. En slipper levende transport i trange tanker og flere håndteringer til og fra ventemerd. Siden fisken blir raskt nedkjølt i tanker vil slakteriet motta gjennomkjølt fisk, som er med på å sikre kvaliteten på fisken til den blir pakket i kasser.

Prosessbåt vil også være med på å redusere utgiftene til slakteriet. Her har en mulighet til å fjerne ventemerd, kaipersonale og bløggere. Fisken blir pumpet på land direkte til en eller flere lagringstanker (Skrutanker).

- Napier har ambisiøse planer for fremtiden. Vi tror på en fremtid med flere båter, både i innland og utland. Derfor ønsker vi å spille på flere strenger.

Først og fremst er det faste avtaler med egne båter, det kan også være at oppdretterne selv ønsker å eie båtene selv. Da vil Napier stå for prosjektering, bygging og erfaringsoverføring av prosessbåter etter kundens ønske. Management-avtaler vil også tilbys for de som ønsker det.

Inngår samarbeid med Steinsvik As og Duen.

For å være posisjonert for fremtiden trenger vi finansielle muskler. For å få det til har vi fått Duen ( eid av Bjørn Apeland) og Steinsvik As inn på eiersiden med 25% hver. Våre investorer vil gjøre oss mere slagkraftig både økonomisk og markedsmessig.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse