Gå til innhold
Annonse
Anne Gro Vea Salvanes
Anne Gro Vea Salvanes

Nå viser et norsk studie at utforming av oppvekstmiljøet kan påvirke intelligensen til smålaks.

Annonse

Fisk som skal settes ut i vassdrag og sjøer ales gjerne opp i store tanker som ligner lite på naturlig elvemiljø.

Smolt fra villaksen i Vossoelva i Hordaland ble brukt i forsøket. Ti måneder gammel laks ble tatt ut av de ordinære klekkeri-tankene og plassert i kar med små og store steiner og kunstige planter.

Åtte uker seinere viste det seg at disse laksene var smartere enn en kontrollgruppe, skriver Forskning.no.

- Oppvekstmiljøet til fisken har stor betydning for utvikling av atferd og hjerne, sier professor Anne Gro Vea Salvanes ved Universitetet i Bergen (UiB) til forskning.no.

Hun står bak studien sammen med kollegaer ved UiB og Uni Research i Bergen.

Kan overleve bedre

Det kjedelige, monotone livet i et klekkeri der hver dag er lik den neste kan være en dårlig forberedelse på et liv i en strømmende elv.

Et stimulerende oppvekstmiljø kan derimot på sin side gi laks som greier seg bedre ute i det fri.

Smartere fisk

Under studien ble småfiskene plassert i kar fylt av småstein. Steinene var store nok til at fiskene kunne svømme rundt dem og gjemme seg blant dem. De fikk dessuten boltre seg med kunstige plastplanter som var forankret i bunnen og ellers vaiet fritt i vannet. Forskerne fant at laksen som hadde fått spennende oppvekstvilkår hadde større læringsevne i praksis, skriver Forskning.no.

Én og én fisk ble plassert i et kar utformet som en labyrint. Tida de trengte på å komme seg ut ble målt. Testen ble gjentatt hver dag i sju dager. Utenfor svømte andre fisker, som en sosial oppmuntring til testfisken om å komme seg raskt igjennom hindringene. Laksen som hadde fått spesialbehandling ble gradvis flinkere til å løse utfordringen. Fisk fra en kontrollgruppe lærte også, men betydelig saktere.

Les mer om dette på Forskning.no.