Gå til innhold
Annonse
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig

- Nedgangen i bruk av legemidler mot lakselus fortsetter. Dette er i tråd med næringens langsiktige plan om mer strategisk bruk av legemidler mot lakselus, sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

Annonse

Foreløpige tall fra legemiddel- og fôrleverandørene viser stor reduksjon for alle midler. Nedgangen er enda større enn året før, og varierte fra 31 til 93 prosent reduksjon. Også bruken av kitinsyntesehemmere er kraftig redusert. Dettef remkommer i en pressemelding fra Sjømat Norge.

Bruken av hydrogenperoksid (H2O2) gikk ned med 38 prosent i 2016 og ytterligere 65 prosent reduksjon i 2017. Målt i mengde virkestoff er fortsatt hydrogenperoksid det mest brukte middelet mot lakselus. I fjor ble det brukt et samlet volum på 9 277 tonn, mot 26 597 tonn året før.

Derfor er viktig at næringen ved siden av forebygging og medisinfrie metoder fortsatt har effektive legemidler i beredskap. Disse må tas vare på, brukes best mulig og alterneres for å unngå resistens. Næringen er i ferd med å utvikle en større verktøykasse mot lus. Denne må brukes klokt og må utvikles videre.

– Vi fortsetter arbeidet med å optimalisere tiltakene mot lakselus. Det er i tråd med laksenæringens langsiktige mål om å holde vedvarende lave lusenivåer med færrest mulig behandlinger, sier Stenwig.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse