Gå til innhold
Annonse
Pakking av fisk, filet, MAP, forskning
Pakking av fisk, filet, MAP, forskning

Eksportsselskapet, Albatross Norge Ltd. etterlyser innsyn i de russiske veterinærmyndighetenes inspeksjonsplaner de kommende ukene, men nektes innsyn av Norges sjømatråd. - Vi er ikke underlagt offentlighets- eller forvaltningsloven, hevder rådet.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Mattilsynet får etter planen besøk av russiske veterinærer som skal gjennomføre inspeksjoner hos utvalgte norske sjømatbedrifter i uke 49-50. Kjell Ove Dyb i Albatross Norge Ltd. mener disse planene burde være offentlig tilgjengelig og har derfor bedt om å få vite hvilke selskaper som skal få besøk av Rosselkhoznadzor i desember. Norges sjømatråd vil imidlertid ikke ut med informasjonen.

Egil Sundheim i sjømatrådet holder fast på at de ikke kan oppgi denne informasjonen. Foto: Kari Johanna Tveit
Egil Sundheim i sjømatrådet holder fast på at de ikke kan oppgi denne informasjonen. Foto: Kari Johanna Tveit

- Jeg har sendt saken videre til Norges sjømatråd, men de viser motvilje til å gi meg denne informasjonen. Det synes jeg er merkelig. De hevder at de ikke er underlagt offentlighets – og forvaltningsloven, men det er bare tull, sier Dyb til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no.

Sjømatrådet sier til Norsk Fiskeoppdrett at de ikke er forpliktet til å oppgi denne informasjonen.

- Albatross har bedt oss om å oppgi hvilke selskap som har bedt om å bli inspisert av russiske veterinærmyndigheter. Vi er som selskap ikke underlagt verken offentlighetsloven eller forvaltningsloven på dette området.

- Dette er informasjon som har blitt gitt til oss fordi vi har en rolle der vi koordinerer innspill fra virksomheter som ønsker å bli inspisert. Vi koordinerer da den praktiske biten i henhold til hvordan inspeksjonene legges opp i Norge. Den informasjonen har blitt gitt til oss i fortrolighet fra selskapene. Ingen av disse selskapene har gitt oss noe signal som tilsier at denne informasjonen skal gis til noen som helst andre enn Mattilsynet og russiske veterinærmyndigheter, sier direktør for markedsinformasjon i Norges Sjømatråd, Egil Ove Sundheim.

Får advokathjelp

Dyb vil ikke gi slipp på saken og har derfor bedt om advokathjelp.

- Jeg har sjekket det opp med Steenstrup og Stordrange. Å bruke tusenvis av kroner på å sjekke slike enkle ting er litt dumt, men jeg vil ikke la meg bli pillet på nesen av bedrevitere i Mattilsynet og Norges sjømatråd.

I utredelsen fra Steenstrup og Stordrange skrives det:

«Sjømatrådet er et aksjeselskap som i sin helhet er eid av staten, og rådet ledes av et styre som oppnevnes av Fiskeri- og kystdepartementet. Følgelig vil i utgangspunktet offentlighetsloven gjelde for alle deler av virksomheten»

Hvorfor er dette viktig for deg?

- Det er fordi jeg vil være foran situasjonen og snakke med de produsentene som er aktuell for å komme i den posisjonen. Hvis noen vil holde den informasjonen tilbake, så synes jeg det er trist.

- Utidig rolleblanding

Kjell Ove Dyb sier at det kan virke som om Mattilsynet har en agenda for å holde tilbake informasjon. Han mener rolleblandingen deres er uheldig.

- Tidligere hadde Mattilsynet oversikten, men nå prøver de å finte oss unna med å legge jobben over på Norges sjømatråd og si at dem ikke ligger under forvaltningsloven. Det er akkurat som om de har en agenda for å skjule informasjon, og det forstår ikke jeg hensikten med.

- Selskapene som er godkjente for å eksportere til Russland skyver Mattilsynet foran seg og bruker dem som en beskytter. Samtidig er Mattilsynet angivere innad i systemet ved at de varsler produsenter om hvilke selskap som skal eksportere fisken fra dem. Det er litt mange sammenblandinger av roller som jeg synes er litt utidig, sier Dyb.