Gå til innhold
Annonse
Nesvik på strandryddeaksjon. Foto: Ella Ege Bye/Olje- og energidepartementet.
Nesvik på strandryddeaksjon. Foto: Ella Ege Bye/Olje- og energidepartementet.

Fiskeriminister Nesvik rydder strandsonen for søppel og oppfordrer næringen til å bidra.

Annonse

Marin forsøpling er en utfordring for flere arter som lever i havet. Mange dyr dør fordi de blir sittende fast i plastavfall som garn eller tau eller spiser det de tror er mat. I tillegg finner det marine avfallet også veien til strandsonen.    

I forbindelse med Stranddryddeuka deltok fiskeriminister Harald Tom Nesvik på strandrydding på Giske med elever fra Valdøy ungdomsskole i går.

Regulering av forsøpling fra fiskeri- og havbruksnæringen

Kyst.no har spurt ministeren om hva han tenker om marint plastavfall, om han tenker en god løsning for å håndtere denne utfordringen og om det finnes noen konkrete initiativer eller forslag fra departementet side som har som mål å redusere plastavfall fra oppdrettsnæringen.

Fiskeriministeren skriver i svaret til Kyst.no at de arbeider for å finne gode ordninger og reguleringer som skal forhindre forsøpling og plastforurensningen fra fiskeri- og havbruksnæringen, blant annet med mottakssystemer og produsentansvarsordninger.

Marint avfall

Ifølge grove antakelse fra Havforskningsinstituttet er det indikasjoner på at det er rundt 200 kilo plast og annet søppel per kvadratkilometer i norske kystfarvann.

Enkelte steder kan mengden søppel komme opp mot hele 10 tonn pr kvadratkilometer.

Plast utgjør med omtrent 80 % av avfallet og på verdensbasis er det anslått mellom 5 og 13 millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år.

I Norge er trolig den havbaserte industrien den største kilden til marin plastforsøpling.

Kilde: Havforskningsinstituttet

- Miljødirektoratet holder på med et forslag til produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, akvakultur og fritidsfiske. Det er mange hensyn som må avveies, blant annet hvordan ordningen virker på tvers av landegrensene, utdyper Nesvik.

Videre kan fiskeriministeren fortelle at de trolig får hjelp av EU-kommisjonen, som nylig har foreslått et nytt direktiv om produsentansvar, der hvert land får ansvar for å utvikle ordninger som omfatter det aller meste av plast, blant annet plast i fiskeutstyr.

- Vi er helt avhengig av at de som står bak forsøplingen her til lands selv kjenner på ansvaret, poengterer Nesvik.

I svaret fra ministeren oppfordres også næringen til å opptre etisk og bidra til å finne nye tekniske løsninger for å lykkes med å håndtere forsøplingen.

- Den økende trusselen fra plastforsøpling går rett i matfatet vårt, og truer ikke bare naturen, men også næringene selv. Derfor vil jeg at vi alle bidrar konstruktivt og samarbeider om å bekjempe problemet, sier han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse