Gå til innhold

NJFF om trafikklys: Så nær en spiker i kista en kan komme

NJFF mener det burde vært rødt på større deler av Vestlandet og gult i langt flere områder. Bildet viser lakselus på villaks. Foto:Marion Engen/NJFF
NJFF mener det burde vært rødt på større deler av Vestlandet og gult i langt flere områder. Bildet viser lakselus på villaks. Foto:Marion Engen/NJFF

- Dessverre ble dette en svart dag for de ville laksefiskene langs store deler av kysten, hevder Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Norges Jeger- og Fiskerforbund skriver i en pressemelding at regjeringens forsøk på å styre produksjonen innen oppdrettsnæringen med trafikklyssystemet framstår som både tafatt og fargeløst.

- Dette er skuffende, da trafikklyssystemet i seg selv kunne vært et viktig virkemiddel på veien mot en mer miljømessig bærekraftig oppdrettsnæring.

I dag orienterte fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen om hvordan det nye trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen vil bli iverksatt.To oppdrettsområder settes på rødt, og der kan produksjonen av oppdrettsfisk ventelig bli satt ned av hensyn til villaksen.

- Stortinget har vedtatt trafikklyssystemet for å finne en balansegang mellom industriens vekst og behovet for å verne om og ta vare på ville laksefisk. At industrien i to produksjonsområder nå må kutte i produksjonen betyr at NFD delvis følger opp Stortingets intensjoner, men etter Norges Jeger- og Fiskerforbunds syn er dette langt fra tilstrekkelig, skriver de. 

Nær spiker i kista

De mener i stedet det burde vært rødt på større deler av Vestlandet og gult i langt flere områder.

- La oss vise med et eksempel fra et av verdens mest intensive produksjonsområder for lakseoppdrett. Politisk har regjeringen nå bestemt at det står greit til i produksjonsområdet som omfatter Hardangerfjorden. Dette er i realiteten et av de hardest rammede områdene i form av sterkt reduserte og direkte truede bestander av både laks og sjøørret. Mange av bestandene er endatil lagt inn i genbank for å redde stumpene. Det er ingen varig løsning. Hovedutfordringen, som er en overproduksjon av lakselus i oppdrettsmerdene, må fjernes om bestandene av villaks og sjøørret skal overleve.
Her har fiskeri- og sjømatministeren altså valgt politisk at situasjonen er så akseptabel at de kan fortsette med oppdrettsvirksomheten som før. Dette er så nær en spiker i kista en kan komme både for sjøørret og laks i dette området. 

Sjøørret

De mener man får et forklaringsproblem rundt sjøørret en. 

- Områdene som vernes mot videre vekst i oppdrettsnæringen er ikke tilstrekkelige til å løse utfordringene for de ville laksefiskene. I trafikklysvurderingene  tas det ikke hensyn til sjøørreten, den sterkest utsatte arten. Undersøkelser viser at denne sjøørreten er sterkt truet fra Rogaland til godt opp i Nordland, og særlig som følge av lakselus fra oppdrettsnæringen. Dette ser en altså helt bort fra når lyset settes på. Sjørøya i nord vil kunne lide samme skjebne.
Regjeringen har ansvaret for alle de ville laksefiskene. Vi stiller oss mildt sagt undrende til at de kan forsvare en slik bruk av trafikklyssystemet som vi nå ser, så lenge ikke alle artene blir ivaretatt i et nytt forvaltningsregime, mener NJFF.

- Trafikklyssystemet har et forbedringspotensiale

NJFF mener ideen om å måle den negative påvirkningen fra lakselus på de ville bestandene av laksefisk, og så styre produksjonen av oppdrettslaks ut fra dette, er en god ide.

- Men det fordrer at man tar alle faglige råd til seg og ikke overprøver dem politisk, samtidig som man må utvide kunnskapsgrunnlaget til også omfatte sjøørret og sjørøye, sier de. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?