Gå til innhold
Annonse

NJFF skeptisk til regjeringens lovnader om mangedobling

Runar Rugtvedt NJFF
Runar Rugtvedt NJFF

- Regjeringen kaster kortene og legger de ville laksefiskene i respirator, skriver NJFF i et leserinnlegg. De stiller seg skeptisk til regjeringens lovnader om seksdobling av oppdrettsnæringen.

Annonse

Regjeringen bevilget i revidert statsbudsjett 40 millioner kroner til bygging av en genbank for villaks og sjøørret i Hardanger. Leder i Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF), Runar Rugtvedt har liten tro på denne satsingen.

Runar Rugtvedt NJFF. Foto: Norsk Industri
Runar Rugtvedt NJFF. Foto: Norsk Industri

- I realiteten har regjeringen med dette lagt de ville laksefiskene i respirator slik at oppdrettsvirksomheten i Hardangerfjorden kan fortsette som i dag, med dramatisk negative konsekvenser for de ville laksefiskene, skriver Runar Rugtvedt i et leserinnlegg i Bergens Tidende.

- Målene er ikke nådd

Regjeringen har klare nasjonale mål om å ha en bærekraftig og miljøtilpasset oppdrettsvirksomhet som ikke truer de ville bestandene av laksefisk. Rugtvedt mener Regjeringen bør innse realiteten.

- Riksrevisjonen la i mars 2012 frem en rapport om havbruksforvaltningen som konkluderte med at regjeringens mål om miljømessig bærekraft i mange områder ikke nås. Rømming av oppdrettsfisk utgjør et vesentlig miljøproblem som påvirker villfiskens overlevelsesevne negativt, skriver Rugtvedt.

Skeptisk til mangedobling

Lisbeth Berg-Hansen har tidligere uttalt at Norge skal mangedoble sin produksjon av oppdrettslaks i årene fremover. Det vises blant annet til en Sintef-rapport som sannsynliggjør en seksdobling av produksjonen frem mot år 2050.

- På den ene siden ønsker vekst i oppdrettsnæringen, men på den annen side ikke klarer å nå de krav vi har satt til miljømessig bærekraft. Det arbeides selvsagt kontinuerlig med forsøk på løsninger, men så langt har man ikke lykkes, mener Rugtvedt.

Han har liten tro på den forestående genbank-satsingen til Regjeringen.

- En genbank er kun et midlertidig tiltak, laksen og sjøørreten vil ikke overleve med sin genetiske egenart på sikt i en kunstig bank. Evolusjonen er frosset, og den genetiske effekten av å stenge villfisken inne i flere generasjoner er det ingen som kan garantere.

Ansvarsfraskrivelse

Rugtvedt mener Regjeringens handlinger vitner om en ansvarsfraskrivelse.

- Vi mener det må være et krav at denne næringen som annen næringsvirksomhet, bedrives miljømessig bærekraftig. Det er et politisk ansvar å påse at så skjer. Regjeringen løper med sitt budsjettgrep vekk fra dette ansvaret i Hardangerfjorden. De gjør et bevisst valg der oppdrettslaksen settes foran de ville laksefiskene. Dersom dette skal bli fremtidens forvaltningsregime i resten av landet, er det all grunn til å være bekymret, avslutter Rugtvedt.

 

Annonse