Gå til innhold
Annonse

- Nøyaktigheten vil skille lusetelleren vår fra andre

Dafydd Morris, general manager for MSD Animal Health Akva i Norge t.v, Kim Levik og Chris Beattie t.h fra MSD Animal Health Ventures viste Kyst.no deres nye teknologiprosjekt hvor de har utviklet en luseteller som de har jobbet med i flere år. Foto: Therese Soltveit.
Dafydd Morris, general manager for MSD Animal Health Akva i Norge t.v, Kim Levik og Chris Beattie t.h fra MSD Animal Health Ventures viste Kyst.no deres nye teknologiprosjekt hvor de har utviklet en luseteller som de har jobbet med i flere år. Foto: Therese Soltveit.

MSD Animal Health driver ikke bare med legemidler og vaksiner, de holder også på å utvikle en luseteller som bruker kunstig intelligens som de mener vil gi sylskarpe bilder av lakselusen og sender verdifull informasjon til oppdretterne. 

Annonse

Kyst.no tok en prat med Chris Beattie fra MSD Animal Health Ventures under NASF-konferansen i Bergen, sammen med Dafydd Morris, General Manager for MSD Animal Health Akva i Norge og utviklingsansvarlig i MSD Animal Health Ventures, Kim Levik. 

MSD Animal Health er en del av det amerikanske globale legemiddelselskapet MSD, og de har en egen innovasjonsavdeling som jobber med andre løsninger enn legemidler. MSD Animal Health har nylig kjøpt opp Scan Aqua og investerer stadig i løsninger rettet mot oppdrettsnæringen.

Engasjert forteller de tre om et teknologiprosjekt hvor de har utviklet en luseteller som de har jobbet med i flere år.

Etter mye hard jobbing med teknologi og systemutvikling, samt mye testing og feiling ute hos oppdrettere, skal lusetelleren til selskapet etter planen lanseres kommersielt til neste år. Prototype nummer fire skal etter planen testes ut i sjø hos ulike oppdrettere i Norge senere i år. 

Utviklingsansvarlig i MSD Animal Health Ventures, Kim Levik kjører her tester i merd, der festebrakett for toppsiden til enheten installeres. Klikk for større bilde. Foto: MSD.
Utviklingsansvarlig i MSD Animal Health Ventures, Kim Levik kjører her tester i merd, der festebrakett for toppsiden til enheten installeres. Klikk for større bilde. Foto: MSD.

Norge i førersetet

Beattie sier til Kyst.no at hovedfokuset deres hele tiden har vært å teste og utvikle lusetelleren fra Norge. 

- I akvakulturverden er Norge ledende og det er derfor naturlig at vi gjør det meste her, og har hovedfokus på dette markedet i første omgang. 

I Norge er det et team på fire stykker som konstant jobber med dette prosjektet, men Beattie påpeker at de også har mye innleid personell og partnere fra hele verden som jobber med teknologi, algoritmer og lignende. Deriblant selskaper som jobber med avansert kamerateknologi i olje- og subseanæringen. 

- Vi har brukt og investerer mye tid og penger i å sørge for at telleren er robust nok til å tåle de forskjellige værforholdene som finnes ute på merdkanten, og at den er klar for jobben den skal gjøre når den blir plassert ut. Vi har blant annet fått et offshoreselskap til å teste at den er robust og tåler hardt vær, samtidig som vi har innleid ekspertise fra USA på systemutviklingen.

Riktig lys, og riktig vinkel

Helt tidlig i prøvingsfasen, var lusetelleren formet som et hjul med ulike kamera festet på. Det har vært mye prøving og feiling, men MSD Animal Health mener nå at de nærmer seg det ferdige produktet. En av hovedutfordringene har vært å lage en teller som fanger opp bilder i riktig lyssetting, riktig vinkel, og som er veldig nøyaktig, selv i utfordrende vær- og lysforhold.

All prøvingen har ført til at de nå er veldig sikre på hvor høy oppløsning kamera må ha, og hvilken vinkel som best fanger opp bildene riktig. De forteller at det har vært helt signifikant for at datasystemet skal kunne fange opp lusen og registrere den i et system som oppdretter kan hente ut fra en sikker nettside med unik tilgang for hver bruker.

Nøyaktig og presis

De tre mener det som gjør lusetelleren unik og vil skille seg fra markedet er nøyaktigheten. 

- Vi har fra starten vært veldig klar på at fokuset skal være å utvikle en luseteller som gjør nøyaktig det navnet tilsier. Den skal telle lus. Vi skal fokusere på det, og gjøre maskinen best mulig slik at produktet vi utvikler skal bli best i klassen. Vi har bevisst ikke valgt å blande inn andre ting som for eksempel biomassemåling, individgjenkjenning og oksygenmåling i første omgang. Dette for at produktet ikke må være nødt til å inngå kompromisser. Vi lanserer ikke før produktet er der vi ønsker det med tanke på kvalitet og dokumentasjon for lusetelling, forteller Beattie. 

Kim Levik påpeker at MSD Animal Health vil levere et produkt som har fullt fokus på å telle lus best mulig, og fange opp mest mulig lakselus i alle stadier.

Testing og kalibrering av systemet innendørs i saltvann. Klikk for større bilde. Foto: MSD.
Testing og kalibrering av systemet innendørs i saltvann. Klikk for større bilde. Foto: MSD.

- Vi er veldig sikre på at den er langt bedre enn manuell telling av lus og vi har god dokumentasjon på dette. Man kan telle en mye høyere andel fisk i løpet av uken, og datasystemet sørger for at den er veldig nøyaktig, understreker Beattie. 

Høyt krav til dokumentasjon

- Dere har flere konkurrenter som prøver å lage lusetellere, samtidig som dere. Hva er det som gjør deres produkt unikt?

- Det er alltid bra med konkurranse. Da holder man seg skjerpet. Grunn nummer en til at vi startet med dette var fordi vi ser et stort behov hos oppdretterne, i forhold til hvordan lusetelling blir gjort i dag. Vår teller er en av komponentene mot en global kamp mot lusen. Det er ikke løsningen, men det er en del av løsningen, slår Beattie fast.

Han forteller også at MSD Animal Health har svært god kompetanse om både teknologi og biologi, og at det derfor faller naturlig for dem å gå inn i en slik satsning.

Beattie poengterer at en luseteller vil kunne hjelpe oppdretterne med å få en bedre oversikt og at det er et steg i riktig retning med tanke på fiskehelse og mindre håndtering av fisken.

Registrere en brun flekk som rører på seg

MSD Animal Health understreker også ovenfor Kyst.no at de som fiskehelseselskap har et veldig høyt krav til dokumentasjon, og til at produktet fungerer. Han mener derfor at deres luseteller vil fungere bedre enn andre konkurrenter.

System utsett i merd utført av utviklingsansvarlig, Kim Levik. Klikk for større bilde. Foto: MSD.
System utsett i merd utført av utviklingsansvarlig, Kim Levik. Klikk for større bilde. Foto: MSD.

- Det er rett og slett i DNAet vårt, vi vil at fisken skal ha det så bra som mulig, og at teknologien fungerer på best mulig måte, og gjør at oppdretterne får korrekt data, forteller han.

Det selskapet har laget påpeker han er et veldig avansert system, og er helt på kanten av hva en datamaskin kan gjøre.

- Vi skal kunne registrere en brun liten flekk, under vann, der alt rører på seg. Heldigvis har vi dyktige folk som har sørget for at dette fungerer nå på best mulig måte, sier Beattie avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse