Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen
Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen

Hol i ei not har ført til rømt fisk frå ventemerdane til Slakteriet Brekke i Gulen. 

Annonse

- Etter at det blei konstantert hol i not måndag 16.09.19 har vi gjort alt i vår makt for å redusere omfanget av denne beklagelege hendelsen. Vi har bistått og etterfulgt myndighetenes krav og starta gjenfangst iht til vår beredskapsplan, skriv Knut Strømsnes, dagleg leiar i Slakteriet Brekke. 

Status gjenfangst etter 17 213 stk rømt oppdrettslaks er pr 26.09.19, 3123 stk. Fisken som rømte har ei snittvekt på i underkant av 4 kg. Gjenfangsten fortsett så lenge Fiskeridirektoratet mener det er behov for det. 

- Vi jobber nå med ein plan for å oppfylle Fiskeridirektoratets krav om miljøundersøking og uttak av rømt oppdrettsfisk i de 15 vassdragene som pålegget omtaler langs Sognefjorden. Vi har kontakta sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettslaks for å etterfølge disse kravene. 

Iverksett tiltak

Selskapet skriv at dei til dagen gjer alt i deira makt for å unngå at slike hendelser skal oppstå.

- Vi har et velholdt ventemerdanlegg som er under jevnlig tilsyn av Fiskeridirektoratet. I tillegg er fisken merdsatt etter tillatelse fra Mattilsynet. Når likevel uhellet er ute er dette noko av det verste som kan skje hos oss og vi iversksett tiltak etter egen plan og som pålagt frå myndighetene. 

Selskapet forheld seg nå til Politiet som har fått saken oversendt frå Fiskeridirektoratet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse