Gå til innhold
Havfarmen “Jostein Albert” da den ankom Hadsel i juni 2020. Havfarmen ankom på lasteskipet Boka Vanguard. Foto: Nordlaks
Havfarmen “Jostein Albert” da den ankom Hadsel i juni 2020. Havfarmen ankom på lasteskipet Boka Vanguard. Foto: Nordlaks

Nordlaks fikk fredag ettermiddag melding om at Fiskeridirektoratet har avslått selskapets søknad om konvertering av utviklingstillatelser. Nordlaks er uenig i Fiskeridirektoratets grunngivelse for avslaget og jobber nå med å forberede en klage.

Fiskeridirektoratet avslo nylig søknaden fra Nordlaks Oppdrett AS om å konvertere de 13 utviklingstillatelsene som er tildelt til realisering av Havfarm 1. I sin begrunnelse skriver Fiskeridirektoratet at de har kommet til at prosjektet ikke har oppfylt de fastsatte målkriteriene.

Nordlaks melder i en pressemelding mandag ettermiddag at de har fullført dokumentasjonsprogrammet slik det var vedtatt av Fiskeridirektoratet. Resultatene innhentet gjennom dokumentasjonsprogrammet gir etter Nordlaks sin vurdering et godt grunnlag for å evaluere prosjektet.

- Nordlaks har innfridd alle målkriterier som var satt for utviklingsprosjektet. Vi har forståelse for at det er krevende for Fiskeridirektoratet å forvalte regimet med utviklingstillatelser og det er derfor naturlig for oss å be overliggende etat, Nærings- og Fiskeridepartementet, om å ankebehandle, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Nordlaks har etter fullført dokumentasjonsprogram ment at det var realistisk å gjennomføre en konvertering.

- Vi har gjort det vi skal gjøre. Prosjektet er nøye dokumentert og alle målkriteriene er etter vår vurdering oppfylt. Dermed har vi naturligvis også levert vår søknad om konvertering. På grunn av utviklingstillatelsene som allerede er konvertert, så er det rett å si at avslaget kom overraskende på oss, avslutter Welde.

Uansett utfallet av klagesaken vil Nordlaks sette ut ny fisk i havfarmen "Jostein Albert" sommeren 2021.

Har du en sak du
vil tipse oss om?