Gå til innhold
"Namsos" er et av fartøyene til Norsk Fisketransport. Foto: Havyard Group AS.

Norsk Fisketransport melder at de har inngått en ny avtale med Havyard Ship Technology AS om bygging av ytterligere en brønnbåt med lastekapasitet på 3.200 m(3), tilsvarende inntil 640 tonn levende fisk. Det nye fartøyet blir søsterskip til «Namsos», som ble levert fra samme verft for to uker siden. - Det går fort fremover, sier Harry A. Bøe, administrerende direktør i NFT, til kyst.no.

Norsk Fisketransport (NFT), et datterselskap i NTS-konsernet og fra før eier NFT også «Havtrans» (2014), som var det første fartøyet av denne typen som er blant verdens største, mest effektive og miljøvennlige brønnbåter.

- Vi satser videre på disse båtene da de har de runde tankene, som er tilnærmet lik laksemerden og gir god fiskevelferd. Båtene har også stor lastekapasitet og er utstyrt med ny avansert teknologi,  sier Bøe til kyst. no.

Transaksjonen er en del av en pågående flåtefornyelse som omfatter nylig overleverte «Namsos», kjøpet av tre fartøy i januar 2015, samt salget av NFTs eldste og minste fartøy, «Rune Viking».

-"Namsos" er allerede i drift for Lerøy Midt og skal døpes 13.februar. Vi har nå båter som går i Shetland, Scotland, og fra Midt-Norge og nordover. Vi har godt samarbeid med flere oppdrettsselskap, legger Bøe fornøyd til.

Skal driftes i Nord

Den nye transaksjonene er med på å understøtte NFT som et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge. Det nye fartøyet for Cermaq blir NFTs 10. brønnbåt og representerer en økning i flåtens lastekapasitet på i overkant av 20 %.

Nybygget har en pris på i overkant av 300 millioner kroner, og skal leveres i april 2017. Investeringen vil bli finansiert med konsernets egen kontantbeholdning og banklån. Byggekontrakten gir også NFT opsjon på ytterligere ett fartøy fram til 30.10.16.  Cermaq Norway AS (Cermaq) har inngått en 5-årig time charter på nybygget med oppstart ved levering.

Cermaq har fra før to fartøyer på time charter med NFT. Kontrakten er inngått til markedsmessige betingelser, og gir Cermaq fram til 30.06.16 en mulighet til alternativt å velge flere mindre fartøy fra NFT i kontraktsperioden.  Norsk Fisketransport har i dag ni egne fartøy og om lag 130 ansatte.

NFT omsatte i 2014 for kr 398,6 mill. og oppnådde et nettoresultat på kr 37,9 mill. I 2013 og 2012 endte omsetningen på henholdsvis kr 298,5 mill. og kr 274,7 mill., med nettoresultater på henholdsvis kr 52,4 mill. og kr 51,5 mill. Per 31.12.14 utgjorde totalbalansen kr 782,3 mill. hvorav bokført egenkapital utgjorde kr 296,3 mill.

 Harry Bøe er daglig leder i NFT, og styret ledes av Roger Granheim med Arild Hoff, Marit M. Holm, Børge Lorentzsen og Håvard Selnes som styremedlemmer.

Har du en sak du
vil tipse oss om?