Gå til innhold
Annonse

NSL: - Aldri noen økonomiske motiver for slike situasjoner

Stian Lernes, fagsjef for oppdrett
Stian Lernes, fagsjef for oppdrett

Etter det ble kjent at Mattilsynet har sendt ut varsel om redusert MTB på to lokaliteter til Lerøy Midt og en tilhørende Måsøval Fiskeoppdrett har det skapt store reaksjoner. - Vi er av det inntrykk at lusepresset i denne regionen har vært helt ekstraordinært. Vi har sett til dels veldig store påslag av lus, som aktørene ikke har klart å håndtere, sier Stian Lernes, fagsjef for oppdrett i NSL.

Annonse

Ifølge dokumenter fra Mattilsynet som kyst.no har fått innsyn i, ble det funnet store mengder laks med omfattende sårskader etter lusebeiting og spyling, ett lusenivå over 40 ganger det tillatte.

Ekstraordinær situasjon på Frøya

Stian Lernes er fagsjef for oppdrett i NSL og sier det er umulig nå å vite nøyaktig hvorfor situasjonen har utviklet seg til å bli så ille.

- Både aktørene og forvaltningen må først gjøre sine utredninger, men vi er av den oppfatningen at situasjonen i området rundt Frøya har vært ekstraordinær for mange, og at sonen som helhet virkelig har fått testet sin beredskap.

Lernes mener at man må skille på sakens realiteter i forhold til hva som egentlig har skjedd.

- Hvordan kunne en slik situasjon oppstå? Hvor raskt ble situasjonen løst? og hva ble gjort av selskapene for å håndtere situasjonen i det aktuelle tidsrommet? spør Lernes retorisk.

Han peker på at denne saken ikke er representativ for næringen, og at det svært beklagelig at fisken har fått så store skader.

- At dette er skadelig for omdømmet er jo åpnebart, understreker Lernes.

- Ikke klart å håndtere

Situasjonen i regionen mener han å ha vært helt ekstraordinært.

- Vi har sett til dels veldig store påslag av lus i regionen, som aktørene ikke har klart å håndtere. Dette på tross av at selskapene har gjort enorme investeringer i utstyr for slik behandling. Jeg er sikker på at aktørene vil ta lærdom av situasjonen og ytterligere øke sine kapasiteter.

Når det ble bestemt at de aktuelle lokalitetene skulle tømmes er NSL av den oppfatning at det ble gjort veldig raskt og på en så god måte som mulig.

- Ettersom området rundt Frøya har veldig store kapasiteter på slakting av fisk, påpeker Lernes.

- Det har, så vidt vi kjenner til vært utfordringer med beredskapsutstyr til å håndtere død og skadet fisk. Dette har dessverre gjort det verre for enkelte aktører og håndtere den situasjonen på en så god måte som mulig. Dette må man ta lærdom av og sørge for at slik beredskap blir tilstrekkelig, sier fagsjefen.

- En frisk fisk er en lønnsom fisk

Etter å ha sett bildene av skadd fisk som har kommet frem fra Mattilsynet, mener han at disse ikke trenger å være representative for næringen.

- Dette er bilder som næringen ikke ønsker å være bekjent av. Så må vi huske at bildene er tatt av enkeltindivider og at de således ikke trenger å være representative for helheten i situasjonen. Det vil aldri være ønskelig for næringen, eller enkeltaktører for den del, at slike situasjoner oppstår.

- Det er viktig å presisere at det aldri vil kunne finnes noen økonomiske motiver for slike situasjoner, siden dårlig fiskehelse og fiskevelferd alltid er ulønnsomt. Næringen har stort fokus på fiskevelferd og vet at en frisk fisk, er en lønnsom fisk. Allikevel har det oppstått en  veldig uheldig situasjon. Det er næringen den første til å beklage, legger han til.  

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse