Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet melder at bekjempelsessonen for ILA i Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner vil oppheves 12. februar.

Annonse

Mattilsynet har 26. januar 2016 vedtatt at bekjempelsessonen for fiskesykdommen ILA opprettet omkring lokaliteten 12898 Hønsvikgulen i Halsa kommune, Møre og Romsdal i desember 2014 kan oppheves med virkning fra 12. februar 2016.

Restriksjoner på grunn av smittsom fiskesykdom  ble pålagt lokaliteten i desember 2014. Anleggene i sonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. 12. februar vil anleggene i sonen ha gjennomført tilstrekkelig brakklegging.

Bekjempelsessonen inngår etter endringen i overvåkingssonen. Denne vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Se kart over kontrollområde ILA Halsa Tingvoll Aure og Surnadal Møre og Romsdal

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse