Gå til innhold
Båten er utstyrt og arrangert spesielt for transport av smolt, samt føring av levende fisk i lukket system. Foto: Aas Mek. Verksted AS
Båten er utstyrt og arrangert spesielt for transport av smolt, samt føring av levende fisk i lukket system. Foto: Aas Mek. Verksted AS

Aas Mek. Verksted leverte den 23. april sitt nybygg nr. 202, en brønnbåt av typen AAS 1502 ST til rederiet Migdale Transport Ltd. 

Dåpen skulle etter planen holdes på Orkenøyene i midten av mai, men er utsatt inntil videre pga Koronapandemien. Etter levering går nybygget til Skottland og inn på fast charter for Cooke Aquaculture sin oppdrettsaktivitet der. 

Rederiet Migdale Transport Ltd som mottar skipet, er hjemmehørende ved Bonar Bridge, Skottland, hvor de driver med smoltproduksjon, landtransport av levende fisk og brønnbåt tjenester.  

Migdale Transport Ltd ble etablert i 2008 og har fra før brønnbåten MS «Migdale» ex «Rofisk», som også er bygget av Aas Mek. «MS Marsali» er rederiets første nybygg. 

Ferskvannsbehandling

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for transport av smolt, samt føring av levende fisk i lukket system. Båten er også utrustet med dewater laste/losse system for ferskvannsbehandling av fisken. Nybygget er utstyrt med eget ferskvanns produksjonsanlegg med kapasitet på 3000 m3 pr døgn, som tilsvarer at den kan fylle lasterommene med eget produsert ferskvann 2 ganger i døgnet for bruk i forbindelse med ferskvannsbehandling av fisken for lus, parasitter o.l. 

Båten er videre arrangert for sortering, avlusing med filter for oppsamling av lus. 

Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verksted

Fartøyet er spesielt konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 meter. Dette for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land. 

Lasteromsvolumet er på 1500 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott, CO2-strippere og trykk laste- og lossesystem for lukket transport.

Innredning

Det er lugarer for ti personer, alle med egne dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, trimrom m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fiskehåndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem, kloakkrensing og ballast renseanlegg i henhold til strengeste krav.

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til europeisk fartsområde og regler.

Stor lastekapasitet

Lasterommet er på totalt 1500m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 15 m trykkhøyde. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker.

Båten er spesielt arrangert for lukket transport med CO2 luftere, RSW-kjøling, oksygenering m.m for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med transport av smolt, avlusing og ferskvannsbehandling av fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l. 

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Eget system er montert for separering av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og ferskvannsbehandling, gjenbruk av ferskvannet o.l. med bruk av over og undertrykkssystem uten bruk av vakuumpumpe.

Egne system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av overflater i lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. 

For transport av fisk med lukket system er det montert CO2-strippere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Båten er utstyrt med lys og kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport.

For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske- og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

Dekksutstyr

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert tre Palfinger kraner på dekk, en på 38 t/m og to på 31 t/m. Det er i tillegg montert kapstaner, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. 

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan fisketellere, samt smolttellere fra Wingtech.

Maskineri

I maskinrommet er det montert hovedmotor type Wärtsilä 8L20 på 1600 kW ved 1000 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk Nogva Cummins QSK38-DM1 Tier 2, hver på 1044 kW v/1800 rpm, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW.

For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter på 450 kW og 300 kW av type Brunvoll.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. 

Tekniske opplysninger:

  • Lengde: 62,86 m
  • Bredde: 12,00 m
  • Dybde i riss:   5,90 m
  • Lasteromskapasitet: 1500 m3
  • Servicefart : 12 knop
Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verkstad
Foto: Aas Mek. Verkstad

Har du en sak du
vil tipse oss om?