Gå til innhold
Det nye fartøyet vil gi arbeid til 16 nye sjøfolk. Foto: uavpic.com
Det nye fartøyet vil gi arbeid til 16 nye sjøfolk. Foto: uavpic.com

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 16. september brønnbåten «Færøysund», som er nybygg nr. 206 til rederiet Færøy AS.

Etter levering gikk nybygget til Helgeland/Salten, og inn på langsiktig kontrakt for Nova Sea AS og Salten Aqua AS, samt en del samarbeidende oppdrettere.

Rederiet Færøy AS som mottar skipet er hjemmehørende på Herøy utenfor Sandnessjøen i Helgeland og har også tidligere fått levert brønnbåten «Steinar Olaisen» fra verftet.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolttransport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m. 

Skipet er bygget med diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrømskapasitet.

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere betydelig drivstoffforbruket, samt at båten kan ligge til kai uten en ‘høylytt’ generator i kortere eller lengre perioder, avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene.

Båten er også utstyrt med full rensing av eksosutslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.  

Skroget ble bygget i utlandet før fartøyet ble ferdigbygget ved Aas. Mekaniske Verksted.

Skånsom behandling av fisk

Hovedfakta:

  • Lengde: 76,96 meter
  • Bredde: 17,80 meter
  • Dybde i riss: 5,90 meter
  • Lastevolum: 3000 m3
  • Lastekapasitet: 450 tonn levende fisk
  • Mannskap: 16

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn- og ut av lasterommene. Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykkslasting. 

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. 

Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. 

Innredning

Båten er arrangert med innredning for 12 personer og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober, kino, trimrom. 

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Dekksutstyr

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. 

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, Aqua Scan fisketellere og smolttellere fra WingTech.

Maskineri

Fremdriftsanlegget er et diesel elektrisk Hybrid system med 2 stk 1000 kw PM- elektriske motorer som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg, og som forsynes fra 4 stk CAT generatorsett, på totalt 5244 bkW, samt et ESS – batterianlegg med kap. på 650 kw, som benyttes til «peak shaving», strømforsyning ved anløp i havner m.m.

I tillegg er det montert et nødstrøms aggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min.

For best mulig manøvrering er det montert 2 stk Brunvoll sidepropell akter og 1 stk baug propell. 

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. 

Skipet er bygget med diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrømskapasitet. Foto: uavpic.com
Skipet er bygget med diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrømskapasitet. Foto: uavpic.com

Har du en sak du
vil tipse oss om?