Gå til innhold
DNA-sporing viser at rømt oppdrettslaks kom fra Mowi. Illustrasjonsfoto: Mowi.
DNA-sporing viser at rømt oppdrettslaks kom fra Mowi. Illustrasjonsfoto: Mowi.

Mowi har informert Fiskeridirektoratet om at oppdrettslaks fanget i Åna-Sira tidligere i år kom fra dem. Det er andre året på rad at oppdrettsfisk fanget i vassdrag i Agder spores tilbake til selskapet.

Fiskeridirektoratet fikk i sommer melding om at det ble fanget en del oppdrettslaks i Rogaland og Agder, blant annet i Åna-Sira. Direktoratet ønsket å få inn skjellprøver av fisken til en mulig sporing, og har fått inn noen slike.

Mowi har også selv samlet inn prøver av den rømte fisken fra Åna-Sira, som de nå har fått DNA-analysert. Av totalt 29 individer som kunne analyseres, så ble samtlige funnet å tilhøre en av Mowi sine fiskegrupper. Selskapet opplyser selv at denne fiskegruppen fantes i totalt fem merder på tre av selskapets lokaliteter i Flekkefjord, og samsvarer med èn av fiskegruppene som også ble sporet ifjor, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. 

Resultat fra 2020

I 2020 fikk Mowi analysert prøver fra ca 40 oppdrettslaks og konkluderte med at alle de analyserte individene var fisk av Mowi-stamme og at de kom fra fire ulike fiskegrupper. Disse fiskegruppene stod på tre ulike lokaliteter i Flekkefjord-området.

Oppfølging av selskapet

Fiskeridirektoratet planla tilsyn med virksomheten etter analyseresultatene i 2020. Dokumentasjon ble innhentet, men tilsynet ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Nå er de imidlertid i gang med et større tilsyn med Mowi i Agder hvor risikostyring ved arbeidsoperasjoner (avlusingsoperasjoner) vil være hovedfokus, og hvor de aktuelle hendelsene med urapportert rømt fisk også vil være tema.

Har du en sak du
vil tipse oss om?