Gå til innhold

Ny dødelig parasittsykdom funnet i blåskjell i Norge

Parasitten Marteilia refringens smitter mellom blåskjell via en mellomvert (ofte en hoppekreps). Syke skjell dør til slutt av avmagring. Foto: Havforskningsinstituttet
Parasitten Marteilia refringens smitter mellom blåskjell via en mellomvert (ofte en hoppekreps). Syke skjell dør til slutt av avmagring. Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet melder at de har funnet parasitten Marteilia refringens i ville blåskjell på Vestlandet. - Skjell som er smittet av parasitten kan dø av avmagring og skader i fordøyelsessystemet. Sykdommen er ikke tidligere påvist i Norge.

Funnet er gjort i skjell samlet inn fra en vill bestand samlet inn ved Agapollen på Bømlo i Hordaland. Parasitten er foreløpig kun observert i blåskjell, ikke i østers fra samme lokalitet. Parasitten er helt ufarlig for mennesker, melder Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Kan være dødelig

– Marteilia infiserer fordøyelsessystemet hos skjellene, skader vevet og hindrer normalt fødeopptak. Syke skjell blir avmagret og dør av infeksjonene, forteller Stein Mortensen, som leder Havforskningsinstituttets arbeid med sykdommer hos skjell.Parasitten ble observert i blåskjellprøver hentet inn i forbindelse med Mattilsynets overvåkings- og kontrollprogram for skjellsykdommene bonamiose og marteiliose i norske østers og blåskjell. Havforskningsinstituttet utfører overvåkningen på oppdrag fra Mattilsynet.

Les også: Oppdrettsnæringen står trolig ikke bak blåskjell-mysterium

Strenge regler for varsling

– Vi har uført analyser som bekrefter at det er snakk om Marteilia refringens type M; som er den typen som smitter blåskjell, forteller Stein Mortensen.

Det er et strengt internasjonalt reglement for varsling av meldepliktige, smittsomme dyresykdommer. Funn av Marteilia refringens utenfor utbredelsesområdet krever bekreftelse fra den internasjonale dyrehelseorgansisasjonen OIEs referanselaboratorium i Frankrike. Prøver er sendt dit for analyse, melder de.

(Teksten fortsetter under bildet)

Blåskjellene blir undersøkt ved at det lages et tynt tverrsnitt av vev som blir farget og mikroskopert. Ved positive funn blir det gjort påfølgende DNA-analyser (PCR) for å bekrefte diagnosen. Foto: Havforskningsinstituttet.
Blåskjellene blir undersøkt ved at det lages et tynt tverrsnitt av vev som blir farget og mikroskopert. Ved positive funn blir det gjort påfølgende DNA-analyser (PCR) for å bekrefte diagnosen. Foto: Havforskningsinstituttet.

Smitter via mellomvert

Marteiliose er ikke formelt påvist her i landet tidligere. Sykdommen forekommer i flere europeiske land, og ble påvist ved vestkysten av Sverige i 2010 – der også kun i blåskjell og ikke i østers. Smittespredningen for parasitten er uforutsigbar. Det trengs nemlig en såkalt mellomvert – sannsynligvis en hoppekreps – for at nye skjell skal kunne smittes.

– Vi har for få blåskjellprøver til å kunne si noe om omfanget av sykdommen. Funnet kommer til å bli fulgt opp med en utvidet prøvetaking av blåskjell, sier Stein Mortensen. Han forteller at det er viktig å undersøke om det kun er blåskjell som er smittet eller om parasitten også finnes i østers.

Marteilia sp. infiserer blåskjellenes fordøyelsesvev. På dette preparatet er det mange tydelige sporangier. Ett av disse er markert med en pil. Foto: Havforskningsinstituttet.
Marteilia sp. infiserer blåskjellenes fordøyelsesvev. På dette preparatet er det mange tydelige sporangier. Ett av disse er markert med en pil. Foto: Havforskningsinstituttet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?