Gå til innhold
Annonse
MS «Aqua Service» er en 24 meter lang «NabWork» servicebåt. Foto: Aqua Service
MS «Aqua Service» er en 24 meter lang «NabWork» servicebåt. Foto: Aqua Service

MS «Aqua Service» som ble overlevert til AquaShip i februar 2020 går nå inn på langtidskontrakt i Vest-Canada, der hovedoppgavene vil være service- og avlusingsarbeid på anlegg i området rundt Vancouver Island i British Columbia.

Annonse

Dette er første oppdrag på vestkysten av Canada for AquaShip. Fra før har AquaShip to servicebåter i arbeid på østkysten av Canada. 

- I økende grad ser havbruksbransjen etter økt fleksibilitet og effektivitet fra fartøyene de leier inn, sier Sverre Taknes i AquaShip.

- Arbeidsbåter som Aqua Service som har evnen til å operere under utfordrende forhold, og kan utføre et bredt spekter av oppgaver. Dette vil gi den operasjonelle effektiviteten kunden ønsker. Når kundene samarbeider med AquaShip, utnytter de den mangeårige erfaringen vi bringer til bordet, og er sikre på at standardene vi arbeider etter vil styrke egne forretningsmål innen sikkerhet, miljø og økonomisk ytelse, avslutter Taknes. 

200 tonn per time

Aqua Service er for tiden på et verftsopphold hos Kongsberg Skipsservice AS på Enge i Heim kommune, der den blir utstyrt og tilpasset etter kundens ønske. På dette fartøyet har kunden valgt nytt miljøvennlig, 100 % saltvannsbasert avlusingsutstyr med høyt fokus på fiskevelferd. Selve spylebehandlingen varer ikke mere enn 0,2 sekunder per fisk, og all lus som blir fjernet samles opp og fjernes. Total avlusingskapasitet er opp mot 200 tonn per time i et dobbelt system, levert av Seafarm Innovations. 

«Aqua Service» er en 24 meter lang «NabWork» servicebåt. 

AquaShip konsernet leverer maritime tjenester til havbruksnæringen innen alle de fire store segmentene; Brønnbåter, fiskefôrtransport, servicebåter og slaktebåter. AquaShip har et globalt fotavtrykk med virksomhet i Norge, Skottland, Island, Irland, Chile, Canada og Shetland, og har kontrakter med mange av verdens ledende produksjonsselskaper. Med hovedkontor i Kristiansund Norge, og kontorer i Førde, på Shetland, Island og i Chile, er våre over 300 ansatte opptatt av å støtte en bærekraftig vekst av oppdrettsproduksjon gjennom levering av innovative tjenester og fartøyløsninger etter kundens behov. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse