Gå til innhold
Annonse
Gerhard Alsaker
Gerhard Alsaker

Alsaker Fjordbruk setter en ny, solid rekord når de på fjoråret oppnådde en resultatmargin på 54,4 prosent.

Annonse

Gustav-Erik Blaalid

Av en omsetning på 373 millioner fikk selskapet et resultat før skatt på utrolige 203 millioner kroner, og et driftsresultat på 155 millioner kroner. Ifølge administrerende direktør, Gerhard Alsaker er det de høye lakseprisene som er den vesentligste forklaringen på det gode resultatet. - Selv om produksjonskostnadene gikk noe opp ifjor på grunn av høyere fôrkostnader, var lakseprisene gjennom året så høye at resultatet likevel ble rekordhøyt, sier Gerhard Alsaker til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no. Alsaker forventer ikke at 2007 skal bli like godt som 2006, men også i år blir det et godt resultat i konsernet som ifjor slaktet 17.000 tonn laks. 100 ansatte Alsaker Fjordbruk har 100 ansatte og driver fire smoltanlegg, ett slakteri og oppdrett på 19 laksekonsesjoner. Selskapet har i år kjøpt en laksekonsesjon i Rogaland, og Gerhard Alsaker ser ikke bort fra at det kan bli flere. - Vi konsentrerer oss 100 prosent om å utnytte produksjonskapasiteten optimalt, og jobber med å øke produksjonen. Økningen fremover vil komme fra organisk vekst, men jeg ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt å kjøpe flere konsesjoner. Vi er i alle fall interessert i det, sier han.

Konsernet har en bokført egenkapital på millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på over 40 prosent.

 

Alsaker Konsern
(Alle tal i mill.) 2006 2005
Sum driftsinntekter 373,3 308,6
EBITDA (driftsresultat før avskrivingar) 176,3 138,1
Driftsresultat 155,1 121,4
Resultat før skatt 203,0 118,0
Resultat etter skatt 159,7 83,6

 

 

 

 

Annonse