Gå til innhold
Illustrasjonsbilde av rømt oppdrettslaks. Foto: Sondre Sørheim, Havforskingsinstituttet.
Illustrasjonsbilde av rømt oppdrettslaks. Foto: Sondre Sørheim, Havforskingsinstituttet.

Lerøy-Midt har hatt rømming fra en lokalitet i forbindelse med avlusning.

Ruth Lilliann Kjæmpenes, leder for havbruksseksjonen hos Fiskeridirektoratet Midt sier til avisen Hitra-Frøya at de fikk i forrige uke melding om flere lakserømminger fra ulike oppdrettsanlegg i region-midt. En av dem var Salmars Havmerd, mens den andre tilhører Lerøy Midt, og ligger i Frøyfjorden, nord på Hitra.

Lokaliteten Omsøyholman meldte ifølge Fiskeridirektoratet inn rømming lørdag 23. august. 

Rømmingen hos Lerøy Midt ble oppdaget i forbindelse med avlusning av laks.

- Ved Omsøyholman ble de klar over at det hadde rømt laks da de så at det var laks utenfor anlegget. Da undersøkte de merden som de holdt på å avluse, men fant ikke hull der. Men de fant hull i neste merd, som de ennå ikke hadde begynt å avluse, forteller Ruth Lillian Kjæmpenes, leder for havbruksseksjonen hos Fiskeridirektoratet Midt til Hitra-Frøya. 

Mangler 8000 fisk

Samfunnskontakt Krister Hoaas i Lerøy Seafood Group (LSG) sier til Kyst.no at Omsøyholman har ca 1,3 millioner fisk.

Hooas sier det ble oppdaget hull i not på en av merdene på lokaliteten Omsøyholman forrige søndag. Alle rutiner ved slike tilfeller ble fulgt og hullet ble omgående lukket etter at det ble observert.

- Vi har hatt tett kontakt med Fiskeridirektoratet. Foreløpig kan vi ikke konkludere på årsak. Etter opptelling, som er heftet med noe usikkerhet, er det mulig at det kan mangle opp mot 8000 fisk med en snittvekt på 2,1 kg.

Samfunnskontakten kan fortelle at de i tillegg har rapportert om en rift i not ved lokaliteten Edøya i helgen, men det er ikke registrert rømming derfra.

- Vi har et sterkt fokus i organisasjonen for å hindre rømming. Ved alle avvik gjennomgås alle rutiner, sier han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?