Gå til innhold
Annonse
Flere og større fisk i merdene i januar.
Flere og større fisk i merdene i januar.

Nifes og Nofima kom i dag med en ny rapport som dokumenterer laksens helse og velferd ved endring av fettsyresammensetningen i laksefôr.

Annonse

Etanol - ethanol pellets
Etanol - ethanol pellets

Fettsyresammensetningen i fôret er viktig for både menneskets og fiskens helse, melder FHF. Foto: USDA ERS

Etter den siste månedens store fokus på miljøgifter og andre farlige stoffer som samles i fettet på fisken har Nifes og Nofima kommer med en ny utredning som belyser temaet fettsyrer og laksens behov. Det melder FHF på sine nettsider.

Fettsyresammensetning i foret, med utgangspunkt i endringer i fôrråvarer over tid, er et viktig område. Det er viktig å kunne dokumentere hvilke effekter fettsyresammensetninger har, både på fiskehelse og human helse.

Nå foreligger en ny utredning fra NIFES og Nofima, som gjennomgår kunnskaps-status på området. Rapporten vil være et verdifullt bidrag i arbeidet med å dokumentere laksens helse og velferd ved endring av fettsyresammensetningen i laksefôr.

Rapporten finnes her: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet - sluttrapport.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse