Gå til innhold
Veilederen omtaler regelverket både for sjømat og fiskehelse og velferd. Foto: Napier
Veilederen omtaler regelverket både for sjømat og fiskehelse og velferd. Foto: Napier

Mattilsynet har laget en ny veileder om regelverket som gjelder for alle fartøy der fisk blir bedøvet, bløgget og avlivet om bord, og der slaktet fisk skal brukes til mat.

Veilederen er vil være til hjelp for alle som har ansvar for bløgge- og slaktebåter, eller arbeider på slike båter. Den vil også være nyttig for oppdrettere som bruker bløgge- og slaktebåter til å slakte fisken sin, og er testet på aktuelle bruker.

Veilederen omtaler regelverket både for sjømat og fiskehelse og velferd. Den gir en oversikt over hvilket regelverk som gjelder, hvordan søknadsprosessen er og hvilke viktige krav som gjelder ved drift for å ivareta mattrygghet, fiskehelse og fiskevelferd.

Se veileder for slakte- og bløggebåter.

Har du en sak du
vil tipse oss om?