Gå til innhold
Annonse

Nye tall knuser myten om fiskeforbruk i lakseproduksjon

Kommentar: Nofimas ferske tall på fangstavhengighet av industrifisk for å kunne produsere laks viser at vi er langt forbi den tiden da man forbrukte mer fisk enn man produserte. Nå kan vi heller stille spørsmålet hvor mange kg laksefilet får man med en innsatsfaktor på et kilo villfiskfilet?

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Nofima har nettopp kommet med oppdaterte tall på FIFO (fish in/fish out) - uttrykt som fangstavhengighet – for laks. Sagt med andre ord hvor mange kilo industrifisk fisk må man fangste for å produsere ett kilo laks.

Når man trekker fra den delen av det marine råstoffet i et fôr som kommer fra biprodukter som bl.a. hoder, innvoller og rygger fra filetproduksjon, så er fangstavhengigheten for fiskemelsfraksjonen 0,7 kg og 1,4 kg for fiskeoljefraksjonen,

Les også: Lakseoppdrett: Produserer nesten like mye fisk som må fangstes

Les faktaarket: Råvarebruk og effektivitet i norsk lakseoppdrett

Fangstavhengighet er ikke lik forbruk

Selv om fagstavhengigheten for fiskeolje er over en (1,4 kg) er det imidlertid verdt å tenke litt over hva begrepet fangstavhengighet faktisk betyr. Med det menes altså hvor mye fisk man må fangste for å få tak i råvarene, i dette tilfellet kan det for eksempel være fiskeolje.

Og fangst er altså ikke det samme som hva som forbrukes (Ref. analogien om at man må slakte en hel sau for å få tak i et smalahove uten at man sier at man forbruker en hel sau for å få seg et smalahovemåltid).

Av de 1,4 kg man må fangste med tanke på oljen er det kun ca 110 gram i snitt (ca 8%) som er fiskeolje. Resten av fisken forbrukes jo ikke i denne sammenhengen. Den går til fiskemelproduksjon, der altså tilsvarende 700 gram fiskevekt brukes til å gi fôr til ett kilo laks.

Min påstand er derfor at forbruket av villfisk som går med til å produsere ett kilo laks med disse nye tallene er ca 0,81 kg (0,7kg+0,112 kg).

Helfisk eller filet

Og begynner man å regne på at den fisken som går rett til mel og olje produksjon jo faktisk består av minst 50 % "biprodukt" i form av hode, rygg og innvoller, kan man jo halvere dette tallet igjen - mao ca 0,4 kg vill spisbar fisk for å produsere ett kilo hel laks – som igjen gir ca 0.66 kg laksefilet.

Det betyr at med 0,4 kg villfiskfilet får 0,66 kg laksefilet - et forhold på 1,65 - i laksens favør.

Så for å svare på spørsmålet i ingressen: Ett kilo villfiskfilet forbrukes for å lage 1,65 kg laksefilet.

Dette er også 2012-tall, og det går bare en vei med dette forholdet, så i realiteten er utbyttet enda høyere enn dette akkurat nå.

Så neste gang man ser noen i intervju, debatt eller leserbrev hevder at det går med 3-4 kg vill fisk for å produsere ett kilo laks, kan man lett parere med at nei, det er motsatt, det produseres mer filet enn det forbrukes.

Annonse