Gå til innhold
Annonse
FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og kystdepartementet har nemnt opp nytt styre for Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfond.

Annonse

Funksjonstida til det nye styret er frå 1. januar 2013 til 31. desember 2014. Det nye styret er sett saman slik:

Styremedlemmer

Jan Skjervø, styreleiar, Norges Fiskarlag

Irene Heng Lauvsnes, 1. nestleiar, FHL

Rolf Jørn Karlsen, 2. nestleiar, LO

Janita Arhaug, Norges Fiskarlag

Geir Molvik, FHL

Thomas Farstad, FHL

Anne Berit Aker Hansen, LO

 

Varamedlemmer

Egil Sørheim, Norges Fiskarlag

Hanne Benjaminsen, FHL

Helge Lønes, LO

Cecilia Rockwell, Norges Fiskarlag

Øyvind Oaland, FHL

Siv Grure, FHL

Hans Johann Dahl, LO

 

Observatørar

Inger Solberg, Innovasjon Noreg

Kjell Emil Naas, Forskingsrådet

Anne-Mari Voll, Fiskeri- og kystdepartementet

Annonse