Gå til innhold
Annonse

Nytt forskningsprosjekt: Hva skjer med villaksen i havet?

Hvordan lever villaksen i havet - og hvilke farer møter den? Foto: Audun H. Rikardsen / UiT Norges Arktiske Universitet
Hvordan lever villaksen i havet - og hvilke farer møter den? Foto: Audun H. Rikardsen / UiT Norges Arktiske Universitet

Mange villaks kommer aldri tilbake til elven – hva skjer med dem i havet? Det vet man lite om i dag. Store merkeforsøk og laksetråling skal bidra til å gi forskerne svar. Mandag er det kickstart for det nye forskningsprosjektet.

Annonse

Norske elver er noen av verdens viktigste gyteområder for atlandtisk laks.

I en sak på Havforskningsinstituttets hjemmeside skriver de at de i mange år har forsket på laksens liv på gyte- og oppvekstområdene i elvene.

- Vi har forsket på villaks og hvordan den påvirkes av havbruksnæringen. For eksempel lakselus, sykdom og smitte, og genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks, skriver de. 

Mye av denne kunnskapen presenteres hver år i deres rapport «Risikorapport for norsk fiskeoppdrett».

- Vi vet altså mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men lite om hva den opplever når den er i havet.  Mange villaks vandrer ut fra elven og kommer aldri tilbake, sier HI-forsker Vidar Wennevik i saken.

Atlantic Salmon at Sea:

  • Prosjektet heter Atlantic Salmon at Sea - factors affecting their growth and survival (SeaSalar).
  • Hovedpartnerne er HI, NINA og UIT, i tillegg bidrar UNI Research AS, Rådgivende Biologer AS og flere internasjonale partnere.
  • Totalbudsjettet er på 36 millioner kroner og prosjektet går over 4 år, frem til 2022.

Han forteller de ser at det dør flere villaks i havet nå enn før, men sier samtidig de ikke vet hvorfor.

Kickstart på HI mandag

Det nye prosjektet skal finne ut hva villaksen gjør i havet og hvilke farer den møter. 

Prosjektet er tildelt 21 millioner kroner av Forskningsrådet, og partnerne stiller også med egne midler.

HI-forskere, sammen med forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), UIT Norges Arktiske Universitet og en rekke andre partnere, kickstartet forskningsprosjektet med seminar i Bergen i dag.

Utover høsten blir det både tokt- og feltarbeid.

Tjuvstartet med å merke laks i Finnmark 

 – Vi startet allerede i det små i sommer, forteller Wennevik.

Da merket de overvintrende laks i Alta og Lakselv, og håper nå å følge fisken utover i havet. 

–  I tillegg har vi på HI trålet etter laks på økosystemtoktet i Norskehavet nå i juli og august. Vi fikk 77 laks, som vi fikk tok en hel rekke prøver av, sier han. 

Skal laksetråle med spesialbur i Barentshavet 

Når prosjektet kommer i gang for fullt, skal forskerne ut på tokt og teste ut nye metoder. Det ene er å forsøke å fange levende laks i et spesialbur.  

–  Vi har et bur bakpå trålen, et slags lite basseng – der de minste går ut igjen, men de voksne blir igjen, forteller Wennevik. 

Fisken vil da bli merket og sluppet ut igjen i havet. Så kan forskerne følge fisken videre. 

Dette skal prøves ut av forskere ved Universitetet i Tromsø, og på et eget UIT-tokt langt nord i Barentshavet i oktober, der også HI-forsker Wennevik er med på laget. I tillegg skal det tråles etter laks på det felles økosystemtoktet HI og russiske PINRO har i september,

Også merkedelen av prosjektet skal utvides. Våren 2019 skal forskerne merke utvandrende villaks på Vest- og Sørlandet. Det har ikke blitt gjort i disse områdene før. 

Sammen med nye analyser av tidligere innsamlete data, vil resultatene fra tokt- og feltarbeidet kunne gi ny kunnskap om hva og hvem villaksen møter på når den vandrer ut i det store havet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse