Gå til innhold
Annonse

Nytt forskningsprosjekt: Hva skjer med villaksen i havet?

Hvordan lever villaksen i havet - og hvilke farer møter den? Foto: Audun H. Rikardsen / UiT Norges Arktiske Universitet
Hvordan lever villaksen i havet - og hvilke farer møter den? Foto: Audun H. Rikardsen / UiT Norges Arktiske Universitet

Mange villaks kommer aldri tilbake til elven – hva skjer med dem i havet? Det vet man lite om i dag. Store merkeforsøk og laksetråling skal bidra til å gi forskerne svar. Mandag er det kickstart for det nye forskningsprosjektet.

Annonse

Norske elver er noen av verdens viktigste gyteområder for atlandtisk laks.

I en sak på Havforskningsinstituttets hjemmeside skriver de at de i mange år har forsket på laksens liv på gyte- og oppvekstområdene i elvene.

- Vi har forsket på villaks og hvordan den påvirkes av havbruksnæringen. For eksempel lakselus, sykdom og smitte, og genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks, skriver de. 

Atlantic Salmon at Sea:

  • Prosjektet heter Atlantic Salmon at Sea - factors affecting their growth and survival (SeaSalar).
  • Hovedpartnerne er HI, NINA og UIT, i tillegg bidrar UNI Research AS, Rådgivende Biologer AS og flere internasjonale partnere.
  • Totalbudsjettet er på 36 millioner kroner og prosjektet går over 4 år, frem til 2022.

Mye av denne kunnskapen presenteres hver år i deres rapport «Risikorapport for norsk fiskeoppdrett».

- Vi vet altså mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men lite om hva den opplever når den er i havet.  Mange villaks vandrer ut fra elven og kommer aldri tilbake, sier HI-forsker Vidar Wennevik i saken.

Han forteller de ser at det dør flere villaks i havet nå enn før, men sier samtidig de ikke vet hvorfor.

Kickstart på HI mandag

Det nye prosjektet skal finne ut hva villaksen gjør i havet og hvilke farer den møter. 

Prosjektet er tildelt 21 millioner kroner av Forskningsrådet, og partnerne stiller også med egne midler.

HI-forskere, sammen med forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), UIT Norges Arktiske Universitet og en rekke andre partnere, kickstartet forskningsprosjektet med seminar i Bergen i dag.

Utover høsten blir det både tokt- og feltarbeid.

Tjuvstartet med å merke laks i Finnmark 

 – Vi startet allerede i det små i sommer, forteller Wennevik.

Da merket de overvintrende laks i Alta og Lakselv, og håper nå å følge fisken utover i havet. 

–  I tillegg har vi på HI trålet etter laks på økosystemtoktet i Norskehavet nå i juli og august. Vi fikk 77 laks, som vi fikk tok en hel rekke prøver av, sier han. 

Skal laksetråle med spesialbur i Barentshavet 

Når prosjektet kommer i gang for fullt, skal forskerne ut på tokt og teste ut nye metoder. Det ene er å forsøke å fange levende laks i et spesialbur.  

–  Vi har et bur bakpå trålen, et slags lite basseng – der de minste går ut igjen, men de voksne blir igjen, forteller Wennevik. 

Fisken vil da bli merket og sluppet ut igjen i havet. Så kan forskerne følge fisken videre. 

Dette skal prøves ut av forskere ved Universitetet i Tromsø, og på et eget UIT-tokt langt nord i Barentshavet i oktober, der også HI-forsker Wennevik er med på laget. I tillegg skal det tråles etter laks på det felles økosystemtoktet HI og russiske PINRO har i september,

Også merkedelen av prosjektet skal utvides. Våren 2019 skal forskerne merke utvandrende villaks på Vest- og Sørlandet. Det har ikke blitt gjort i disse områdene før. 

Sammen med nye analyser av tidligere innsamlete data, vil resultatene fra tokt- og feltarbeidet kunne gi ny kunnskap om hva og hvem villaksen møter på når den vandrer ut i det store havet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse