Gå til innhold

Økt effekt av lusebehandling med ferskvannsfoss

Avlusning. Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Avlusning. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

I et studie ble ferskvannsfoss med ulike trykk testet i kombinasjon med ferskvannsbehandling eller thermobehandling mot lakselus. Dette ga bedre behandlingseffekt, ifølge FHF.

FHF melder at kombinasjonen med foss ga i alle tilfeller større reduksjon av lus, både fastsittende og bevegelige, sammenlignet med hhv ferskvannsbehandling eller thermobehandling alene. Derimot så viste det seg at trykk over 0,7 bar og gjentatte behandlinger ga noe økt skjelltap. Man fant ingen effekt på andre velferdsindikatorer man så etter slik som sår, blødninger, vekst og dødelighet.  Dette er lovende resultater og kan gi redusert behandlingstid og bedre fiskehelse ved thermo- og ferskvannsavlusninger.

- Dette studiet er en oppfølging til et tidligere forsøk hvor man så at foss i kombinasjon med ferskvannsavlusning ga mindre lus i forhold til ferskvannsbehandling alene, og i dette studiet ønsket man å se på hvilke trykk på fossen som ville gi best resultater. I tillegg ønsket man å inkludere thermobehandling.

Studien er et FHF prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet (HI).

Les mer om prosjektet her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?