Gå til innhold
"Don Ole" er en av de nyere båten til Austevoll Seafood-selskapet Austral som bl.a. fisker anchoveta utenfor Peru.

Den ekstra kraftige El Ninjo som herjet i 2015 og 2016 er over og fisken utenfor Peru vender tilbake. Det gjør at det blir mer fiskemel og –olje på verdensmarkedet, dermed faller prisene på disse viktige fôrråvarene.

Dette kan man lese om i fiskeriselskapet Austevoll Seafood sin rapport for første halvår.

Selskapet fikk en omsetning i først halvår på 11 mrd kr mot 9 mrd kr i samme periode i fjor.

EBITDA økte fra 1,9 mrd i 1H i 2016 til 2,9 i år. I tillegg til gode inntekter fra datterselskapet Lerøys laksedivisjon, har et bedret fiske etter blant annet anchoveta i Peru gjennom datterselskapet Austral påvirket bunnlinjen.

Peru stor på fiskemel og -olje

Peru er en av de største produsentene av fiskemel og -olje i verden. Størrelsen på Peru sin produksjon påvirker normalt prisfastsettelsen på fiskemel på verdensbasis.

- De tre forutgående årene har vært preget av lave kvoter og vanskelige driftsforhold i Peru. Værfenomenet «El Ninò» har preget perioden. Instituttene som følger værfenomenet rapporterer om en normalisering av havtemperaturene i 2017. Dette underbygges av den gode utviklingen i fiskeriet, skriver Austevoll Seafood i sin halvårsrapport.

Anchoveta

Totalkvoten for sesongen var på 2,8 millioner tonn, mot tilsvarende 1,8 millioner tonn i samme sesong 2016. Austral har 6,87% av kvoten for fangst av anchoveta i senter/nord av Peru, og i underkant av 4% av kvoten i sør. I tillegg har selskapet fiskerirettigheter etter hestmakrell og makrell.

- På landsbasis ble totalt 2,37 millioner tonn av den tildelte kvoten på 2,8 millioner tonn fisket innen sesongslutt. Dette er en betydelig økning i volum i forhold til første sesong i 2016 hvor 0,9 millioner tonn av totalkvoten på 1,8 millioner tonn ble fisket innen sesongslutt, skriver de.

Lavere priser

Som følge av økte kvoter for fiskeri i Sør Amerika og Nord Atlanteren for fiskeslag inn mot produksjon av fiskemel og -olje har det vært en nedgang i markedspriser for begge i første halvår 2017.

- Fiskemel og -olje i Europa har også andre kvartal vært et godt produksjonskvartal. Prisnivået på fiskemel i Europa har vært fallende i første halvår 2017, påvirket av en god andre fiskerisesong i Peru i 2016 og en kvote på totalt 2,8 millioner tonn for første sesong 2017, skrive de.

I tillegg er kvotene i Nord Atlanteren for fiskeslag inn mot fiskemel og -olje i Europa økt betydelig i 2017 sammenlignet med 2016.

- Prisene har imidlertid stabilisert seg i tredje kvartal. Prisoppnåelse for fiskemel FOB Peru (super prime) er nå USD 1 450, mens CIF Hamburg prisene for fiskemel (standard 64%/65%) er USD 1 355, skriver Austevoll Seafood.

Har du en sak du
vil tipse oss om?