Gå til innhold
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i området Smøla, Aure og sørvest av Hitra, og i tillegg i Frøyfjorden mellom Frøya og Hitra.

Meldingene fra Smøla, Aure og Sør-Hitra dreier seg om oppdrettslaks i størrelsen 1 - 2 kilo. I Frøyfjorden mellom Frøya og Hitra dreier det seg om oppdrettslaks i størrelsen 3 – 4 kilo, melder Fiskeridirektoratet, som skriver at de er i kontakt med aktuelle oppdrettsselskap.

For å få et bedre bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum.

Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster, samt skjellprøver av fisken. Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

De som melder inn vil bli kontaktet av Fiskeridirektoratet for nærmere veiledning om prøvetaking. Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Har du en sak du
vil tipse oss om?