Gå til innhold
Annonse
Ørret som kjønnsmodner har vært et problem for Lerøy i fjerdekvartal. Foto: Lerøy Seafood
Ørret som kjønnsmodner har vært et problem for Lerøy i fjerdekvartal. Foto: Lerøy Seafood

Selskapet gjør det stort sett bra innenfor lakseproduksjonen, men resultatet i Lerøy Sjøtroll er tydelig påvirket av utfordringer med ørreten.

Annonse

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 5.340 i fjerde kvartal 2018, sammenlignet med MNOK 4.567 i samme periode i 2017.

I kvartalet ble det høstet 49 tusen tonn, sløyd vekt, laks og ørret, som tilsvarer en økning på 17 % sett i forhold til samme periode i 2017.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler (EBIT) ble med MNOK 948 i fjerde kvartal 2018, sammenlignet med MNOK 777 i fjerde kvartal 2017.

Ekskludert inntjening fra Villfangst, tilsvarer dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering (EBIT/kg) på NOK 18,1 mot NOK 16,5 i samme periode i fjor.

Dette resultatet er noe under hva Nordea spådde før helgen.

Litt svakere i 2018

For året 2018 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 19.838, en økning på 7 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultat før verdjusteringer knyttet til biologiske eiendeler i år 2018 var MNOK 3.569 sammenlignet med MNOK 3.717 i samme periode i fjor.

Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler for året 2018 var MNOK 3.697 sammenlignet med MNOK 3.805 i samme periode i fjor. 

- Fjerde kvartal markerer slutten på et godt år for Lerøy Seafood Group, sier konsernleder Henning Beltestad. I 2018 oppnår vi en rekordhøy omsetning og et rekordhøyt slaktevolum. Uttakskostnaden for laks og ørret er lavere enn i fjor, og vi har fortsatt betydelig potensiale for å bli bedre, sier Beltestad.

Arora sterke – Sjøtroll ørretpåvirket

Segmentet Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk på MNOK 786 i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med MNOK 567 i samme periode i 2017.

Segmentet oppnådde en EBIT/kg på NOK 15,9 i fjerde kvartal 2018, en oppgang fra NOK 13,4 i fjerde kvartal 2017.

Lerøy Aurora: EBIT/kg på 24,5 kr per kg.

Lerøy Midt: EBIT/kg på 16,3 kr per kg.

Lerøy Sjøtroll EBIT/kg på 7,9 kr per kg.

Av slaktet volum i Lerøy Sjøtroll i fjerde kvartal var 48 % ørret, og i slutten av kvartalet hadde konsernet betydelige utfordringer med nedgradering av ørret som følge av kjønnsmodning.

Dette har påvirket konsernets prisoppnåelse vesentlig i kvartalet. I fjerde kvartal var prisoppnåelsen for ørret, for havbrukssegmentet NOK 12 per kilo lavere enn for laks. Dette vil påvirke konsernets prisoppnåelse også i starten av første kvartal 2019, melder selskapet.

For året 2018 har segment Havbruk høstet et volum på 162 tusen tonn, sammenlignet med 158 tusen tonn i 2017.

-  Havbruk har høstet et rekordhøyt volum i fjerde kvartal. Vi ser at utviklingen i uttakskostnadene er positiv, med lavere uttaktskostnader i fjerde kvartal 2018, sammenlignet med samme kvartal i fjor, forteller konsernleder Henning Beltestad. 

Prisoppnåelsen er også høyere sammenlignet med samme kvartal i 2017, men blir dessverre negativt påvirket av nedgraderinger på ørret, sier Beltestad.

I sum var EBIT/kg i Havbruk ned fra NOK 18,6 i 2017 til NOK 18,1 i 2018.

Tror på bedring i Sjøtroll fra 2020

Lerøy melder at de opplever underliggende etterspørsel etter sjømat som god.

- Konsernet forventer tilfredsstillende markedsforhold også inneværende år. 

For rødfisk høstet konsernet 2 % lavere volum enn guidet i 2018, noe drevet av prisutvikling, men også som følge av noe lavere tilvekst enn forventet i sjø i siste del av året.

- Lavere tilvekst i siste del av 2018 vil gi et lavere høstet volum i første kvartal 2019 sammenlignet med tilsvarende i år 2018, mener de.

Styret og ledelsen konstaterer at konsernets uttakskostnad for rødfisk er lavere i 2018 enn i 2017, men presiserer samtidig at en ikke er tilfreds med kostnadsnivået.

- Konsernet investeringer og kontinuerlige forbedringsarbeid skal over tid resultere i redusert kostnadsnivå. Som følge av investeringer i nytt smoltanlegg vil blant annet smolten som Lerøy Sjøtroll setter i sjø i 2019 være av bedre kvalitet og betydelig større enn tidigere.

De skriver også at de har forventning om at Lerøy Sjøtroll gradvis fra 2020 vil øke sin produksjon og konkurransekraft.

Konsernets kontraktsandel på laks i Q1 2019 vil være i området 40-45 %, og for året 2019 er det per i dag inngått kontrakter for om lag 30 % av forventet høstet volum av laks.

Forventning om høstet volum i 2019, inkludert andel i tilknyttede selskaper opprettholdes i størrelsesorden 190 000 tonn.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse